Konference dostala od účastníků jedničku 

Ve dnech 21. a 22. října 2021 proběhla v prostoru pražského C.A.M.P. mezinárodní konference Pěšky městem, kterou jsme rok připravovali. V centru pozornosti byla CHŮZE jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Přednášející ze zahraničí i ČR na ní představili v rámci prezentací, diskusí a workshopů téma pěší dopravy z různých úhlů a perspektiv (klimatická změna, ekonomika, zdraví, děti, zeleň, sociální vazby, krátké vzdálenosti). Diskutovalo se o tom, zda lze v dnešní době vytvořit z velkoměst místa přátelská k lidem jako bytostem pohybujícím se po městě tím nejpřirozenějším způsobem. A co se musí změnit a jak komunikovat s veřejností, aby to bylo reálné. Konferenci sledovalo v sále Campu 100 účastníků, díky velké pomoci IPRu byla též streamována on-line (900 připojení). 

Primátor Prahy Zdeněk Hřib, který konferenci zahájil, jako lékař zdůraznil, jak je každodenní přirozený pohyb důležitý pro naši fyzickou i psychickou kondici. A že obyčejná chůze může toto minimální penzum fyzické aktivity hravě obstarat, stačí jen na to myslet a například vystoupit na cestě do práce či do školy o pár zastávek dříve. První řečník profesor Carlos Moreno, poradce pařížské starostky Anne Hidalgo, představil svůj koncept patnáctiminutového města.  Podstatou života ve městě krátkých vzdáleností podle jeho pohledu je, že se vzdáme hektického života, zpomalíme a uděláme si víc času pro sebe, vztahy a pobývání v místě bydliště či pracoviště. Jim Walker, zakladatel organizace Walk 21, zase představil, jaké kroky by měla udělat Praha, aby zlepšila svou schůdnost. Petra Jens, pěší komisařka vídeňské agentury pro mobilitu prezentovala, jak lze v rámci vytváření tzv. „školních ulic“ zklidňovat dopravu v okolí škol.  

Z konference jsem nadšená, potěšil mě skvělý výběr lektorů, organizačně byla na vysoké úrovni.

Zahraniční přednášející byli pro všechny zúčastněné velkou inspirací, ale konference hostila i řadu expertů z ČR, kteří zase mohli představit, jaká je domácí zkušenost s podporou chodců a rozvojem pěší dopravy. Architekti Peter Bednár, Osamu Okamura, Ladislav Holler, Jan Lebl, dopravní projektant Květoslav Syrový, primátorka Jihlavy Karolína Koubová, krajinářka Lucie Miovská, zakladatelka sdružení Pražské matky Jarmila Johnová a mnoho dalších hostů sdílelo postřehy ze své praxe a diskutovalo mezi sebou i s účastníky o tom, kam došla naše města ve vztahu k chodcům, jak se staví k otázkám parkování, zklidňování dopravy, přerozdělování veřejného prostoru ve prospěch chodců, ale i čisté mobility, která je mnohdy zužována pouze na výměnu motorových vozidel za elektromobily. 

Super formát, moc příjemná akce, nabrala jsem tam spoustu nových zajímavých kontaktů.

Přednášky doplnily workshopy, na kterých si účastníci mohli vyzkoušet, jak se dláždí chodník, jak se dohodnout se sousedy v rolové hře o rekonstrukci vnitrobloku, kriticky se dívat na město na procházce vedené Osamu Okamurou či naučit se, jak se má správně chodit.  

Pokud jste nestihli konferenci navštívit, podívejte se na záznamy prezentací našich skvělých přednášejících v Ozvěnách konference. Můžete si též pořídit rozsáhlý sborník, ve kterém přednášející i další odborníci sdílejí své vize ideálního města pro pěší. 98 % účastníků ji ohodnotilo na jedničku jako velice příjemnou, přátelskou a inspirativní akci.  

Velmi obtížné „neviditelné“ téma se podařilo „zvednout“ výborným způsobem. Pro mě malé zjevení, které ale nesmí zapadnout.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás