Proběhla 2. mezinárodní konference! Děkujeme Vám! Řeč byla hlavně o živých městech a taktickém urbanismu.

 • Jak dosahovat trvalých a smysluplných změn v městském prostoru? Mohou na cestě k dobrému řešení pomoci dočasné úpravy, které umožňují lidem nové uspořádání nejprve vyzkoušet?
 • Jak se tvoří živý prostor v dalších evropských metropolích, co napomáhá k dosažení shody s občany i ve vedení města a s jakými výsledky?
 • A co všechno už se podařilo u nás?
 • Zkušenosti s realizacemi v zahraničí i ČR, dostatek času k diskuzím a příjemný networking u šálku dobré kávy. To vše v prostorách pražského CAMPu.

Na konferenci vystoupili:

 • Janette Sadik-Khan

  Zakladatelka společnosti Bloomberg Associates a jedna z předních světových autorit v oblasti dopravy a přeměny měst, komisařka pro dopravu v New Yorku během působení starosty Michaela Bloomberga.

  Janette Sadik-Khan je jednou z předních světových autorit v oblasti dopravy a přeměny měst. V letech 2007 až 2013 působila ve funkci komisařky pro dopravu v New Yorku během působení starosty Michaela Bloomberga, kdy dohlížela na historicky významné změny v ulicích města – vytvoření pěší zóny na Broadwayi na Times Square, vybudování téměř 650 kilometrů cyklostezek, sedmi rychlých autobusových linek a vytvoření více než 60 náměstí po celém městě. Je zakladatelkou společnosti Bloomberg Associates a spolupracuje se starosty po celém světě na změně koncepce a uspořádání jejich měst. Předsedá Národní asociaci dopravních úředníků National Association of Transportation Officials a globální iniciativě Global Designing Cities Initiative, která zavádí nové standardy pro navrhování ulic zaměřených na potřeby lidí, jež byly přijaty ve více než 150 městech v USA a po celém světě. Je autorkou mezinárodně uznávané knihy „Streetfight: Handbook for an Urban Revolution“.
 • Mike Lydon

  Mezinárodně uznávaný urbanista, projektant a zastánce živých měst. Ředitel společnosti Street Plans (USA) a zakladatel programu Open streets project.

  Mike dlouhodobě ovlivňuje svým působením smýšlení o veřejném prostoru a řadí se k mezinárodně nejvlivnějším urbanistům. Je spoluautorem knihy Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change, která byla oceněna jako jedna z nejlepších knih o plánování měst za poslední desetiletí. Mike přednáší a vede workshopy a školení k tématům chytrého rozvoje, taktického urbanismu, veřejného prostoru a aktivní dopravy.
 • Alice Ferguson

  Spoluzakladatelka a ředitelka organizace Playing Out v Bristolu, UK.

  Alice se dlouhodobě pohybuje v oblasti životního prostředí a dobrovolnictví. Od té doby, co je rodičem, se aktivně zapojuje do komunitního života a snah o vytvoření přívětivějšího prostoru pro život. Jejím zaměřením je mobilita dětí a tvoření podmínek pro jejich samostatnost. Hlavní vizí a náplní její práce je jednoduše otevírání ulic, tzv. „PlayStreets“, pro hry a svobodné trávení času. Ráda se o otevřených ulicích baví s každým, kdo jí naslouchá, a šíří tuto myšlenku dále. Po jejím vzoru se už tisíce lidí ve Velké Británii aktivně zapojilo do tvoření vlastních Playstreets a otevřených čtvrtí.
 • Stefano Ragazzo

  Architekt a urbanista, vedoucí programu Piazze Aperte (Open Squares) v Miláně.

  Stefano pracuje ve vedení sekce městského plánování a veřejného prostoru Agentury pro mobilitu, životní prostředí a území města Milána (AMAT). Specializuje se na inovativní projekty ve veřejném prostoru a městský design. V rámci naplňování Milano 2030 City Plan se podílí na projektech Open Squares, Open Streets nebo Public space design guidelines. Pod jeho vedením se už otevřely desítky italských náměstí a ulic lidem a veřejnému životu.  V roce 2010 založil architektonickou kancelář orizzontale se sídlem v Římě, která se zabývá architekturou, urbanismem a veřejným uměním. V průběhu let vyvinul a realizoval projekty placemakingu v mnoha evropských zemích.
 • Petra Marko

  Architektka a urbanistka. Spoluzakladateka ateliéru městotvorby Marko&Placemakers v Londýně a Bratislavě.

  Petra Marko je architektka a urbanistka, jejíž práce na pomezí veřejného prostoru, výzkumu a facilitace pomáhá propojovat sociální, ekonomické a fyzické aspekty městotvorby. Vyrostla v Bratislavě, studovala architekturu ve Vídni a Stockholmu a kreativní podnikání v Londýně, kde spoluzaložila ateliér Marko&Placemakers, který se podílí na projektech regenerace měst ve Velké Británii, na Slovensku a v České republice. Byla členkou panelu mladých profesionálů britské Národní komise pro infrastrukturu, je spoluautorkou oceněné strategické vize VeloCity a vedla výzkumné think-tanky o inkluzivních městech a udržitelné mobilitě na London School of Architecture. Jako členka Westminster Council Design Review Panel nezávisle posuzuje projekty, které formují vizi centrálního Londýna. Ve spolupráci s vizuálním studiem Milk se věnuje tématu identity míst a je spoluautorkou knihy Meanwhile City, příručky o úloze dočasných intervencí při tvorbě živých měst.
 • Simon Battisti

  Architekt a urbanista, propagátor školních ulic, aktivní mobility dětí a komunitního života.

  Simon vystudoval architekturu a design na Southern California Institute of Architecture a Harvard Graduate School of Design. Ve své práci se zaměřuje na vytváření zdravých podmínek pro děti ve městech. Od roku 2018 spolupracuje s městem Tirana na začlenění zdravé mobility dětí v raném věku do městských postupů při navrhování ulic a také vede celoměstský program realizace školních ulic. Kromě práce v Tiraně QM v současné době pilotuje program školních ulic v Prištině v Kosovu a přispívá k práci na ulicích přátelských k dětem v Bratislavě na Slovensku.
 • Daniel Brýdl

  Starosta města Litomyšle

  Po studiu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, holandském Utrechtu a Budapešti pracoval Daniel Brýdl dvacet let v soukromém sektoru jako obchodní ředitel. Starostou Litomyšle byl zvolen v roce 2018 za sdružení nezávislých kandidátů Generace 89. V Litomyšli, nazývané metropolí moderní architektury, nyní působí již druhé volební období. Jako starosta navazuje na své předchůdce se zachováním kontinuity rozvoje veřejného prostoru města, citlivým propojováním moderní a historické architektury a především s vizí zdravějšího města pro všechny jeho obyvatele. V Litomyšli je přezíván jako „starosta chodec“ a svým přístupem k aktivnímu stylu života postupně proměňuje i samotnou Litomyšl.
 • Petr Ondráček

  Městský architekt města Třebíče

  Petr Ondráček je absolventem fakulty stavební ČVUT v Praze a v současné době působí jako městský architekt v Třebíči. Ve své práci se věnuje veřejným prostranstvím, připravuje koncepční materiály a zadání nových projektů města. Je autorem Manuálu veřejných prostranství města Třebíče, který slouží ke kultivaci vzhledu restauračních předzahrádek a reklamy v centru města. Po boku starosty města Mgr. Pavla Pacala přispívá k nastartování změn ve veřejném prostoru v centru Třebíče s cílem vytvořit přívětivější místo pro každodenní život.
 • Petr Návrat

  Urbanista se zaměřením na participační procesy, vedoucí konzultační společnosti ONplan

  Petr Návrat dlouhodobě působí v oblasti strategického plánování a rozvoje měst. Ve své činnosti se zaměřuje na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Zkušenosti získal v rámci studia urbanistického plánování na University College London a také při několikaletém působení v zahraničí. Na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy založil kancelář participace a navrhl pro město Manuál participace v plánování města, který pomáhá zástupcům veřejné správy v sestavování participačních procesů.
 • Petr Šiška

  Místostarosta Městské části Praha 16.

  Petr Šiška vystudoval ČVUT v Praze. Od roku 2010 zasedá v dopravní komisi a od roku 2020 zastává funkci radního pro dopravu Městské části Praha 16. Jeho cílem je neustálé zlepšování kvality života v Radotíně a okolí. I proto se mu podařilo v letošním roce svižně odstartovat pilotní projekt školní ulice a podpořit tak živý veřejný prostor a bezpečnost dětí.
 • Blanka Klimešová

  Koordinátorka projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a místopředsedkyně organizace Pěšky městem, z. s.

  Blanka pracuje se školami na mapování jejich okolí, identifikaci nebezpečných míst a navrhovaní takových řešení, která podporují bezpečné a samostatné dopravování dětí. Propaguje pěší dopravu jako zdravý způsob každodenního cestování. Věnuje se analýze dat z dotazníkových šetření dopravního chování a jejich interpretaci.
 • Jakub Zuzula

  Architekt a urbanista z Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha.

  Jakub vystudoval fakultu architektury ČVUT v ateliéru architekta Jiřího Klokočky. V rámci studia se věnoval mimo jiné i tvorbě veřejných prostranství a absolvoval studijní pobyt na fakultě architektury v Lublani kam se po studiu vrátil v rámci pracovní stáže v ateliéru Dekleva Gregorič. V současnosti je členem kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), hlavního koncepčního pracoviště Prahy v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města, kde se Jakub věnuje různým projektům od revitalizace Trojské kotliny přes rekonstrukce ulic a náměstí až po pražské podchody a zlepšování podmínek pro aktivní mobilitu.
 • Karolína Klímová

  referentka oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 

  Karolína vystudovala obor geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě UK se specializací na krajinnou ekologii. Krátce působila v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, později se v rámci dobrovolnické činnosti věnovala předškolnímu vzdělávání a ekologické výchově. Na odboru dopravy MHMP působí osm let, zaměřuje se na rozvoj pěší dopravy, odstraňování bariér ve veřejném prostoru a propagaci udržitelné dopravy. Mimo jiné je metodickým garantem projektu školní ulice v podmínkách hl. m. Prahy.
 • … a další

Záznamy vystoupení a fotky z minulého ročníku (2021) si můžete připomenout TADY.

Aktuálně

Dokáže se Praha dopravně zklidnit? Zkušenosti z New Yorku i Milána přijedou do Prahy představit světoví odborníci

„Vyzkoušejte změnu“ – tak se jmenuje konference, kterou pořádá organizace Pěšky městem 12. a 13. října v pražském CAMPu. Příspěvky řečníků přinesou inspiraci a praktické…

Číst více

Aktuálně

Konference o tzv. „taktickém urbanismu“ bude řešit komplexnější změny měst, než je jen pražská třicítka 

Druhý ročník mezinárodní konference pořádané organizací Pěšky městem ve dnech 12. a 13. října v Praze bude tentokrát o odvaze experimentovat v městském prostoru, tzv. taktickém…

Číst více

Aktuálně

Konference dostala od účastníků jedničku 

Ve dnech 21. a 22. října 2021 proběhla v prostoru pražského C.A.M.P. mezinárodní konference Pěšky městem, kterou jsme rok připravovali. V centru pozornosti byla CHŮZE jako nejlepší…

Číst více

Aktuálně

Konference Pěšky městem: Chůze je nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost 

Mezinárodní Konference Pěšky městem se koná 21. a 22. října 2021 v  Centrum architektury a městského plánování. Na akci vystoupí odborníci, kteří mají co říct k plánování veřejného prostoru měst…

Číst více

Hlavní partneři:

Generální partner:

Záštitu udělili:

Konferenci dále podpořili:

Mediální partneři:

Chcete vědět víc?

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku programu:

Dominika Marešová

dominika.maresova@peskymestem.cz

Konference Pěšky městem, Bezpečné cesty do školy

Napište nám