Dokáže se Praha dopravně zklidnit? Zkušenosti z New Yorku i Milána přijedou do Prahy představit světoví odborníci

„Vyzkoušejte změnu“ – tak se jmenuje konference, kterou pořádá organizace Pěšky městem 12. a 13. října v pražském CAMPu. Příspěvky řečníků přinesou inspiraci a praktické know-how z USA, evropských metropolí i z ČR o tom, jak se tvoří živý a udržitelný městský prostor a jak dosahovat trvalých a smysluplných změn ve městech za pomoci taktického urbanismu. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora Zdeňka Hřiba, Komory architektů ČR a Ministerstva dopravy.

Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z. s. z 4. 10. 2023

Konference si klade za cíl představit krátkodobá řešení v oblasti urbanismu, která umožňují rychlou, snadnou a levnou proměnu veřejného prostoru a nabízejí lidem možnost zažít si jeho novou podobu. Taktický urbanismus, který není v českých podmínkách ještě tolik rozšířený, pomáhá nenásilnou formou tvořit novou podobu „měst budoucnosti“. Pořádající organizace Pěšky městem, která stojí za několika realizacemi tzv. školních ulic či projektem Pěšky do školy, se stále setkává s neochotou Čechů měnit postoje a zaběhnuté zvyky. Možné koncepční změny je proto těžké vyargumentovat tak, aby v nich česká veřejnost spatřovala kroky vhodné pro budoucnost. Pěšky městem sází na to, že nejlepší je změnu rovnou vyzkoušet.

„Pro naši druhou konferenci jsme pozvali mezinárodně zvučná jména z oblasti urbanismu a chceme na konkrétních příkladech ukázat, že některá opatření, která bylo nutné a žádoucí udělat v rušném New Yorku nebo v Miláně, lze stejně dobře aplikovat i v Praze nebo jiných českých městech. Klimatické změny, závislost na fosilních palivech i zahlcenost měst jedoucími i parkujícími auty považuje za problém vyžadující řešení čím dál více lidí, zejména mladší generace, která má celý život před sebou. Pokud má však dojít na konkrétní řešení a změny, drží si Česká republika jako celek stále spíše optiku „hlavně nic neměnit a mít pohodlí – po nás potopa“. Chceme ukázat, že nová řešení nemusí lidi bolet, ale naopak bavit, což si mohou díky taktickému urbanismu vyzkoušet“, dodává k cílům konference předsedkyně Pěšky městem Petra Syrová.

Hvězdou konference bude Janette Sadik-Khan. Tato přední světová autorita v oblasti dopravy a přeměny měst působila ve funkci komisařky do dopravu v New Yorku v letech 2007 až 2013 (během působení starosty Michaela Bloomberga). Mezi její projekty patří vytvoření pěších zón na Broadwayi i na Times Square, vybudování téměř 650 kilometrů cyklostezek, sedmi rychlých autobusových linek a vytvoření více než 60 náměstí po celém městě. Khan je zakladatelkou společnosti Bloomberg Associates a spolupracuje se starosty po celém světě na změně koncepce a uspořádání jejich měst.

Organizace Pěšky městem na konferenci pozvala též vedoucího programu Piazze Aperte, sekce městského plánování a veřejného prostoru Agentury pro mobilitu, životní prostředí a území města Milána (AMAT) Stefana Ragazza. Ten dokázal již desítky milánských náměstí a ulic vrátit zpět jejich obyvatelům a implementovat tak udržitelné změny v této hektické metropoli.

Američan Mike Lydon se aktuálně řadí k mezinárodně nejvlivnějším urbanistům. Zakládal mimo jiné Open Street Project a je spoluautorem knihy Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change, která byla oceněna jako jedna z nejlepších knih o plánování měst za poslední desetiletí. Na konferenci představí základní principy taktického urbanismu i nejdůležitější kroky vedoucí k jeho zdárné implementaci.
Vystoupí též Alice Ferguson, ředitelka britské organizace Playing Out, která pomáhá navracet ulice a veřejný prostor měst dětem pro hraní si venku a svobodný pohyb. Je velkou propagátorkou tzv. Playstreets. Na bezpečné prostředí kolem škol se zaměří i Simon Battisti, který vede projekty školních ulic v Tiraně, Kosovu i Bratislavě.

Konference přiblíží i realizace taktického urbanismu v Litomyšli, Třebíči či Praze.

“Praha je specifická evropská metropole, která má svoji historii a kouzlo. O to větší výzva na to aplikovat opravdu funkční řešení, tady před námi stojí. Nejen v oblasti taktického urbanismu, ale i moderní dopravy 21. století, modrozelené infrastruktury a klimatického plánu. Těší, mě, že pod mou záštitou může proběhnout letošní ročník konference Pešky městem s tak věhlasnými řečníky. Věřím, že nás v mnohém inspirují,” dodává pražský náměstek  pro dopravu Zdeněk Hřib.

Partneři konference:

Organizace Pěšky městem (peskymestem.cz) zlepšuje podmínky chodců, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Má za sebou desítky projektů (Chodci sobě, Pěšky do školy a další) zaměřených na rozvoj pěší dopravy a na ochranu chodců – zejména dětí na cestách do škol a školek. Díky programu Bezpečné cesty do školy v Praze proběhlo více než100 stavebních úprav. Ty zlepšily životní prostředí a každodenní situaci chodců.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás