Konference Pěšky městem 2023

Účast na konferenci potvrdili:

 • Janette Sadik-Khan

  Zakladatelka společnosti Bloomberg Associates a jedna z předních světových autorit v oblasti dopravy a přeměny měst, komisařka pro dopravu v New Yorku během působení starosty Michaela Bloomberga.

  Janette Sadik-Khan je jednou z předních světových autorit v oblasti dopravy a přeměny měst. V letech 2007 až 2013 působila ve funkci komisařky pro dopravu v New Yorku během působení starosty Michaela Bloomberga, kdy dohlížela na historicky významné změny v ulicích města – vytvoření pěší zóny na Broadwayi na Times Square, vybudování téměř 650 kilometrů cyklostezek, sedmi rychlých autobusových linek a vytvoření více než 60 náměstí po celém městě. Je zakladatelkou společnosti Bloomberg Associates a spolupracuje se starosty po celém světě na změně koncepce a uspořádání jejich měst. Předsedá Národní asociaci dopravních úředníků National Association of Transportation Officials a globální iniciativě Global Designing Cities Initiative, která zavádí nové standardy pro navrhování ulic zaměřených na potřeby lidí, jež byly přijaty ve více než 150 městech v USA a po celém světě. Je autorkou mezinárodně uznávané knihy „Streetfight: Handbook for an Urban Revolution“.
 • Alice Ferguson

  Spoluzakladatelka a ředitelka organizace Playing Out v Bristolu, UK.

  Alice se dlouhodobě pohybuje v oblasti životního prostředí a dobrovolnictví. Od té doby, co je rodičem, se aktivně zapojuje do komunitního života a snah o vytvoření přívětivějšího prostoru pro život. Jejím zaměřením je mobilita dětí a tvoření podmínek pro jejich samostatnost. Hlavní vizí a náplní její práce je jednoduše otevírání ulic, tzv. „PlayStreets“, pro hry a svobodné trávení času. Ráda se o otevřených ulicích baví s každým, kdo jí naslouchá, a šíří tuto myšlenku dále. Po jejím vzoru se už tisíce lidí ve Velké Británii aktivně zapojilo do tvoření vlastních Playstreets a otevřených čtvrtí.
 • Mike Lydon

  Mezinárodně uznávaný urbanista, projektant a zastánce živých měst. Ředitel společnosti Street Plans (USA) a zakladatel programu Open streets project.

  Mike dlouhodobě ovlivňuje svým působením smýšlení o veřejném prostoru a řadí se k mezinárodně nejvlivnějším urbanistům. Je spoluautorem knihy Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change, která byla oceněna jako jedna z nejlepších knih o plánování měst za poslední desetiletí. Mike přednáší a vede workshopy a školení k tématům chytrého rozvoje, taktického urbanismu, veřejného prostoru a aktivní dopravy.
 • Simon Battisti

  Architekt a urbanista, propagátor školních ulic, aktivní mobility dětí a komunitního života.

  Simon vystudoval architekturu a design na Southern California Institute of Architecture a Harvard Graduate School of Design. Ve své práci se zaměřuje na vytváření zdravých podmínek pro děti ve městech. Od roku 2018 spolupracuje s městem Tirana na začlenění zdravé mobility dětí v raném věku do městských postupů při navrhování ulic a také vede celoměstský program realizace školních ulic. Kromě práce v Tiraně pro organizaci Qendra Marrëdhënie v současné době pilotuje program školních ulic v Prištině v Kosovu a přispívá k práci na ulicích přátelských k dětem v Bratislavě na Slovensku.
 • Petra Marko

  Architektka a urbanistka. Spoluzakladateka ateliéru městotvorby Marko&Placemakers v Londýně a Bratislavě.

  Petra Marko je architektka a urbanistka, jejíž práce na pomezí veřejného prostoru, výzkumu a facilitace pomáhá propojovat sociální, ekonomické a fyzické aspekty městotvorby. Vyrostla v Bratislavě, studovala architekturu ve Vídni a Stockholmu a kreativní podnikání v Londýně, kde spoluzaložila ateliér Marko&Placemakers, který se podílí na projektech regenerace měst ve Velké Británii, na Slovensku a v České republice. Byla členkou panelu mladých profesionálů britské Národní komise pro infrastrukturu, je spoluautorkou oceněné strategické vize VeloCity a vedla výzkumné think-tanky o inkluzivních městech a udržitelné mobilitě na London School of Architecture. Jako členka Westminster Council Design Review Panel nezávisle posuzuje projekty, které formují vizi centrálního Londýna. Ve spolupráci s vizuálním studiem Milk se věnuje tématu identity míst a je spoluautorkou knihy Meanwhile City, příručky o úloze dočasných intervencí při tvorbě živých měst.
 • Stefano Ragazzo

  Architekt a urbanista, vedoucí programu Piazze Aperte (Open Squares) v Miláně.

  Stefano pracuje ve vedení sekce městského plánování a veřejného prostoru Agentury pro mobilitu, životní prostředí a území města Milána (AMAT). Specializuje se na inovativní projekty ve veřejném prostoru a městský design. V rámci naplňování Milano 2030 City Plan se podílí na projektech Open Squares, Open Streets nebo Public space design guidelines. Pod jeho vedením se už otevřely desítky italských náměstí a ulic lidem a veřejnému životu. V roce 2010 založil architektonickou kancelář orizzontale se sídlem v Římě, která se zabývá architekturou, urbanismem a veřejným uměním. V průběhu let vyvinul a realizoval projekty placemakingu v mnoha evropských zemích.
 • Daniel Brýdl

  Starosta města Litomyšle.

  Po studiu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, holandském Utrechtu a Budapešti pracoval Daniel Brýdl dvacet let v soukromém sektoru jako obchodní ředitel. Starostou Litomyšle byl zvolen v roce 2018 za sdružení nezávislých kandidátů Generace 89. V Litomyšli, nazývané metropolí moderní architektury, nyní působí již druhé volební období. Jako starosta navazuje na své předchůdce se zachováním kontinuity rozvoje veřejného prostoru města, citlivým propojováním moderní a historické architektury a především s vizí zdravějšího města pro všechny jeho obyvatele. V Litomyšli je přezíván jako „starosta chodec“ a svým přístupem k aktivnímu stylu života postupně proměňuje i samotnou Litomyšl.
 • Petr Ondráček

  Městský architekt města Třebíče.

  Petr Ondráček je absolventem fakulty stavební ČVUT v Praze a v současné době působí jako městský architekt v Třebíči. Ve své práci se věnuje veřejným prostranstvím, připravuje koncepční materiály a zadání nových projektů města. Je autorem Manuálu veřejných prostranství města Třebíče, který slouží ke kultivaci vzhledu restauračních předzahrádek a reklamy v centru města. Po boku starosty města Mgr. Pavla Pacala přispívá k nastartování změn ve veřejném prostoru v centru Třebíče s cílem vytvořit přívětivější místo pro každodenní život.
 • Petr Návrat

  Urbanista se zaměřením na participační procesy, vedoucí konzultační společnosti ONplan.

  Petr Návrat dlouhodobě působí v oblasti strategického plánování a rozvoje měst. Ve své činnosti se zaměřuje na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Zkušenosti získal v rámci studia urbanistického plánování na University College London a také při několikaletém působení v zahraničí. Na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy založil kancelář participace a navrhl pro město Manuál participace v plánování města, který pomáhá zástupcům veřejné správy v sestavování participačních procesů.
 • Blanka Klimešová

  Koordinátorka projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a místopředsedkyně organizace Pěšky městem, z. s.

  Blanka pracuje se školami na mapování jejich okolí, identifikaci nebezpečných míst a navrhovaní takových řešení, která podporují bezpečné a samostatné dopravování dětí. Propaguje pěší dopravu jako zdravý způsob každodenního cestování. Věnuje se analýze dat z dotazníkových šetření dopravního chování a jejich interpretaci.
 • Kristýna Kočová

  Kulturní manažerka v Kreativní Praze, koordinátorka projektu dočasné přeměny Mariánského náměstí z kulturního pohledu.

  Kristýna vystudovala Akademii múzických umění v Praze. Má pracovní zkušenosti z organizací soukromého, neziskového i veřejného sektoru, které se věnují kultuře a rozvoji města. Mezi důležitou pracovní zkušenost řadí několikaleté angažmá v Kanceláři veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), kde měla šanci být součástí několika projektů dočasných proměn pražských veřejných prostranství s důrazem na aktivity, které se v nich mohou konat. V současné době pracuje v Kreativní Praze, kde se věnuje kulturnímu managementu, komunitám, kultuře ve veřejnému prostoru a zahraničním partnerstvím v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Na práci pro město si cení její rozmanitosti a živosti. Kristýna ráda dělá město, ve kterém se narodila, lepším.
 • Jakub Zuzula

  Architekt a urbanista z Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha.

  Jakub vystudoval fakultu architektury ČVUT v ateliéru architekta Jiřího Klokočky. V rámci studia se věnoval mimo jiné i tvorbě veřejných prostranství a absolvoval studijní pobyt na fakultě architektury v Lublani kam se po studiu vrátil v rámci pracovní stáže v ateliéru Dekleva Gregorič. V současnosti je členem kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), hlavního koncepčního pracoviště Prahy v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města, kde se Jakub věnuje různým projektům od revitalizace Trojské kotliny přes rekonstrukce ulic a náměstí až po pražské podchody a zlepšování podmínek pro aktivní mobilitu.
 • Karolína Klímová

  Referentka oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 

  Karolína vystudovala obor geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě UK se specializací na krajinnou ekologii. Krátce působila v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, později se v rámci dobrovolnické činnosti věnovala předškolnímu vzdělávání a ekologické výchově. Na odboru dopravy MHMP působí osm let, zaměřuje se na rozvoj pěší dopravy, odstraňování bariér ve veřejném prostoru a propagaci udržitelné dopravy. Mimo jiné je metodickým garantem projektu školní ulice v podmínkách hl. m. Prahy.