Konference Pěšky městem 2023

Všechny záznamy z konference jsou nyní k dispozici v českém jazyce. Originální záznamy u zahraničních přednášek postupně doplňujeme.

ČTVRTEK 12. října 2023

Mike Lydon, Stefano Ragazzo, Petra Marko a další…

PÁTEK 13. října 2023

Janette Sadik-Khan, Simon Battisti, Alice Ferguson a další…

ČTVRTEK 12. října 2023

PŘIVÍTÁNÍ A ÚVODNÍ SLOVO

MUDr. Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
Mgr. Petra Syrová, předsedkyně organizace Pěšky městem, z. s.

BLOK I - VEŘEJNÝ PROSTOR A PROMĚNY ZAHRANIČNÍCH METROPOLÍ

MIKE LYDON – Krátkodobými akcemi k dlouhodobým změnám nejen v New Yorku

Mezinárodně uznávaný autor a urbanista Mike Lydon ve své přednášce představuje základní principy taktického urbanismu a dělí se o své zkušenosti s realizacemi, které proměňují města v USA.

PETRA MARKO – Role a hodnota veřejného prostoru

Veřejný prostor je všude kolem nás a jeho převážnou většinu ve městech tvoří ulice. Jak nám mohou principy placemakingu pomoci transformovat dědictví plánování 20. století z míst určených pro automobily na místa orientovaná na lidi? Jakou roli v tomto procesu hraje design, strategické dokumenty, politické vedení nebo také iniciativy zdola nahoru? Přednáška Petry Marko, autorky knihy Meanwhile City a spoluzakladatelky urbanistického studia Marko&Placemakers, odhaluje transformační hodnotu designu veřejného prostoru pro změnu vnímání míst, aktivizaci komunit a zapojení občanů do rostoucího vztahu k jejich prostředí.

STEFANO RAGAZZO – Piazze Aperte: program pro veřejný prostor v Miláně

„Piazze Aperte“ je program taktického urbanismu města Milána. Jeho cílem je posílit veřejný prostor jako místo setkávání, rozšířit pěší zóny a podpořit udržitelné formy mobility. Kde se zrodila myšlenka otevírat milánská náměstí a co vše stojí za tímto úspěšným projektem? O proměně Milána mluví Stefano Ragazzo ze sekce městského plánování a veřejného prostoru Agentury pro mobilitu, životní prostředí a území města Milána.

PANELOVÁ DISKUZE 1

Mike Lydon, Petra Marko, Stefano Ragazzo a Zdeněk Hřib odpovídají na vaše otázky za skvělého moderování Romana Melišky, autora podcastu Urban Caast.

BLOK II - JAK NASTARTOVAT ZMĚNU V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH MĚST

PETR NÁVRAT – Všechno, co jste chtěli vědět o participaci a nebáli jste se zeptat

Vedoucí konzultační společnosti ONplan a autor Manuálu participace v plánování města Petr Návrat představuje, co znamená dobrá participace. Jakou roli hraje politické rozhodnutí a co vše je vlastně dobré projednávat?

DANIEL BRÝDL – Dočasné i trvalé proměny Litomyšle z pohledu „starosty chodce“

Daniel Brýdl si v Litomyšli vysloužil přezdívku „starosta chodec“. Přednáší o tom, jak rozvíjí své město a jak své nadšení pro chůzi postupně šíří mezi občany Litomyšle.

PETR ONDRÁČEK – O změnách parkovací politiky v Třebíči a ozelenění města

Městský architekt Petr Ondráček sdílí své zkušenosti s ozeleněním města a odvážnými změnami v parkovací politice, které město v nedávné době zavedlo.

JAKUB ZUZULA – Proměna Mariánského náměstí aneb dočasný režim ve městě?

Mariánské náměstí je místem v centru Prahy, které je lemováno významnými organizacemi – Národní knihovnou, Městskou knihovnou v Praze, Galerií hlavního města Prahy, Magistrátem hlavního města Prahy a Clam-Gallasým palácem. Dlouhá desetiletí však náměstí bohužel sloužilo jako parkoviště. V roce 2018 bylo rozhodnuto, že namísto dlouholetého vyčkávání na povolení a stavební úpravy, které jsou v místě plánovány, je možné ho jednoduchými, relativně nenákladnými a rychlými intervencemi proměnit v místo pro setkávání a kulturní aktivity vlastně okamžitě. Pár měsíců příprav, jeden rychlý transformační den, a už 4 roky trvající „dočasný režim“. Ty představuje architekt Jakub Zuzula z Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha.

Hlavní partneři:

Generální partner:

Záštitu udělili:

Konferenci dále podpořili:

Mediální partneři: