ZŠ Sázavská

Projekt Bezpečné cesty do školy zde odstartovala snaha pedagogů, kteří hledali projekt pro školní projektový týden. Na jaře 2006 kontaktovali…

ZŠ K. V. Raise

Škola se v 90. letech opakovaně a bez výsledku dožadovala úprav přístupových cest svých žáků – jednalo se zejména o Slezskou ulici a křižovatku Korunní x…

Lauderovy školy

Jde o nejstarší pokus Pražských matek o projekt Bezpečné cesty do školy, a to z počátku 21. století, kdy ještě nebyla vypracovaná přesná metodika projektu…

ZŠ Londýnská

Na začátku školního roku 2004 proběhlo na škole mapování, finální školní mapu zpracovala zaměstnankyně MHMP a členka organizace Pražské Matky Vendula…