Začal školní rok. Školy se inspirují zahraničním fenoménem tzv. školních ulic a Playstreet.

Děti proplétající se mezi přijíždějícími vozy, všudypřítomné zplodiny, zmatek a stres. Na nebezpečné situace, které zatěžují dopravu a významně ovlivňují fyzické i duševní zdraví školáků se již od roku 2002 zaměřuje projekt Bezpečné cesty do školy. Ten prosazuje mimo jiné trend tzv. školních ulic, který je častější praxí v zahraničí.

Tisková zpráva organizace Pěšky městem z 6. 9. 2022

Například v Paříži mají školních ulic 168, z toho 114 vzniklo za poslední 2 roky. „Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. Proto je potřeba obzvláště u škol vytvářet takové podmínky, aby nedocházelo k ohrožujícím situacím. Připravujeme proto se školami plán mobility – konkrétní změny v ulicích i v organizaci dopravy, díky kterým mohou děti do školy bezpečně vyrazit pěšky, na koloběžce nebo kole. Dopravní řešení přitom musí být přizpůsobené dané lokalitě na míru,“ přibližuje program jeho koordinátorka Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem, která jej zastřešuje.

Program Bezpečné cesty do školy je dlouhodobě podporován ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, obdržel významná evropská ocenění (zlatá medaile Excellence in Road Safety a European Road Safety Awards), především ale vylepšil od doby svého vzniku přes stovku míst před pražskými školami. Pro realizaci je nutné spolupracovat s mnoha městskými institucemi včetně Technické správy komunikací, IPR, městských částí, Policie ČR a dalších. „Školní ulice je novinka, která výrazně zvyšuje bezpečí i komfort malých školáků. Inspiraci jsme si přivezli z Vídně a první pražské školní ulice vznikly z iniciativy Magistrátu v Horních Počernicích v r. 2020. Od té doby už vznikla školní ulice také u ZŠ Hanspaulka, ZŠ Na Dlouhém lánu nebo ZŠ Klánovice, otevírat se bude také v Lysolajích, hned dvě budou například v Plzni,” dodává Klimešová.

Školní ulice je dopravní režim, který v bezprostřední blízkosti školy dočasně omezí automobilový provoz a prostor uvolní pro pohyb dětí přicházejících do školy. Jedná se většinou pouze o půl hodny před začátkem vyučování, kdy je provoz nejkritičtější. Dobrou zkušenost se školní ulicí udělali u ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu. Po měsíci zkušebního provozu proběhlo mezi dětmi i rodiči dotazníkové šetření, které zjišťovalo spokojenost s dopravním opatřením. Za největší přínos školní ulice označili respondenti bezpečnější prostředí pro děti (58 %) a vytvoření klidnější (50 %) a celkově komfortnější (27 %) cesty do školy a školky. 79 % dětí a rodičů vyslovilo přání školní ulici zachovat.

Ulice Nechanského, které se opatření týká a kde je kromě školy také mateřská škola, by byla vhodná pro celkovou rekonstrukci a zřízení obytné zóny, která by potvrdila pobytový charakter ulice a umožnila její vhodné výtvarné doplnění. Pro takové řešení se vyslovilo 64 % respondentů. Praha by tak mohla mít jednu z prvních Playstreet, jak je známe například z Londýna.

Další ročník programu, do kterého se budou moci přihlásit pražské mateřské, základní i střední školy, bude opět otevřen na počátku roku 2023. Už nyní si ale mohou školy i samotné děti na pár dní vyzkoušet, zda je prostředí před jejich školou pro pěší bezpečné a přihlásit se do výzvy Pěšky do školy, která se koná v rámci Evropského týdne mobility (16. – 22. září 2022) pod hlavičkou stejné neziskové organizace. „Pěšky do školy je jedinečná každoroční příležitost jak především samotným dětem a jejím rodičům připomenout, že ranní procházka do školy je vítanou příležitostí k pravidelnému pohybu, který nastartuje fyzickou i psychickou aktivitu školáků. Akce zároveň upozorňuje obce na nejkritičtější místa pro pěší školáky,“ dodává Marie Čiverná, která Pěšky do školy každý rok organizuje.

Děti se obdobně vydávají do školy po svých např. v dolnorakouském Purkersdorfu, ve Spojeném království pod hlavičkou organizace Living Streets, v Německu akce zastřešuje Verkehrsclub Deutschland, ve Švýcarsku, ale také v USA, Kanadě či v Austrálii.

Letos je o projekt rekordní zájem – zatím se přihlásilo přes 250 škol. Tradiční podzimní výzva, jejímž cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky, je přitom stále otevřená. Zapojit se s dětmi mohou nejen učitelé či ředitelé škol, ale i samotní rodiče.

 

Seznam škol zapojených do projektu Bezpečné cesty do školy

Prezentace projektu Pěšky do školy

 

Infografika ke stažení

Bezpečné cesty do školy. Infografika k dotazníkovému šetření 2018-2020

Manuál Pěšky do školy krok za krokem

Desatero bezpečných cest do školy

 

Finanční podpora

       

 

Děkujeme všem partnerům, kteří nám letos pomáhají s projektem Pěšky do školy. Hlavními partnery projektu Pěšky do školy 2022 jsou společnosti Lidl Česká republika a MMCité.

 

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás