ZŠ Mikoláše Alše

V dohledné době, pravděpodobně do začátku školního roku 2024–2025, by se mělo podařit několik nestavebních úprav, které pomohou zajistit větší…

ZŠ Dědina

Ve škole proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a dalších zástupců státní správy. Děti představily…

ZŠ J. A. Komenského

Škola se zapojila do projektu BCŠ na začátku roku 2007, mapování nebezpečných míst proběhlo během jarních měsíců. V červnu se konala schůzka nad…

ZŠ Na Dlouhém lánu

Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. Začátkem června děti představily výsledky dotazníkového šetření a mapování. Žákovskou prezentaci si můžete prohlédnout…

ZŠ nám. Svobody

Za nejproblémovější označily děti nepřehledné přechody v Terronské a Sukově ulici, přechody na ulici Čsl. armády, přecházení Vítězného náměstí a prostor u výjezdu…