ZŠ Mikoláše Alše

Děti představily výsledky dotazníkového šetření i mapování v květnu 2023. Jako důležité téma se ukázala potřeba optimalizace obsluhy Suchdola i okolních obcí autobusovou…

ZŠ Dědina

Ve škole proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a dalších zástupců státní správy. Děti představily…

ZŠ J. A. Komenského

Škola se zapojila do projektu BCŠ na začátku roku 2007, mapování nebezpečných míst proběhlo během jarních měsíců. V červnu se konala schůzka nad…

ZŠ Na Dlouhém lánu

Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. Začátkem června děti představily výsledky dotazníkového šetření a mapování. Žákovskou prezentaci si můžete prohlédnout…

ZŠ nám. Svobody

Za nejproblémovější označily děti nepřehledné přechody v Terronské a Sukově ulici, přechody na ulici Čsl. armády, přecházení Vítězného náměstí a prostor u výjezdu…