ZŠ Zahrádka

Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Projekt…

ZŠ Lupáčova

Přípravné schůzky pracovní skupiny byly zahájeny v únoru 2010, mapování nebezpečných míst v okolí školy proběhlo na začátku května. Na konci téhož…

ZŠ Jeseniova

Mapování nebezpečných míst a vyplňování dotazníků probíhalo během jarních měsíců, předání školní mapy projektantovi Ing. Rozsypalovi se konalo na konci června…

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Realizace opatření z dopravní studie dělicí ostrůvek na přechodu přes Slavíkovu ulici, přisvícení přechodu (2007) úprava časového programu křižovatky Polská x…