Město očima chodce – nový vzdělávací projekt 

Organizace Pěšky městem vytvořila ve spolupráci s architektem Osamu Okamurou a metodičkou Ninou Rutovou vzdělávací projekt Město očima chodce. Naučí studentky a studenty ve věku 12 –16 let nejen číst veřejný prostor a identifikovat problémy spojené s dopravou v širším urbanistickém kontextu, ale ukáže jim i možné způsoby řešení. Projekt, který odpovídá nejnovějším vzdělávacím trendům, pomůže formovat mladou generaci v sebevědomé lidi, kterým není lhostejná kvalita místa, kde žijí, umí kriticky vyhodnotit problémy ve veřejném prostoru a svým jednáním přispět k jeho kultivaci i řešení problémů dnešních měst.

Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z. s. z 18. 12. 2023. 

„Na mezinárodní konferenci o pěší dopravě pořádanou organizací Pěšky městem v říjnu 2021 jsme pozvali architekta Osamu Okamuru, který zorganizoval pro účastníky akční procházku v ulicích Prahy a učil je kriticky se dívat na město z pohledu chodce a navrhovat řešení problémů. Procházka se všem moc líbila a domluvili jsme se, že vytvoříme vzdělávací projekt v duchu kritického myšlení pro starší žáky a studenty škol. Do týmu jsme přizvali metodičku Ninu Rutovou a během roku 2023 bylo Město očima chodce na světě.“, popisuje Petra Syrová z Pěšky městem.

Město očima chodce je pětihodinovým projekt, jehož hlavním cílem je ukázat studentům a studentkám, že se mohou podílet na veřejném životě a spoluvytvářet obyvatelné čtvrti. Seznamuje studentky a studenty s problémy, s jakými se potýkají města. Naučí je vidět přednosti a problémy jejich města či konkrétního místa ve městě a navrhovat zlepšení. Vyzkoušejí si tvorbu územního plánu. Uplatní vlastní pozorování i znalosti, které během několika hodin získají, v návrhu na vylepšení městské křižovatky i v návrhu na vlastní čtvrť. 

„Metodiku projektu jsme nejprve otestovali na dvou školách. Poté jsme oslovili učitele a lektory škol a organizací věnujících se vzdělávání a nabídli jim zaškolení. V září jsme uspořádali školicí seminář, na kterém jsme zdarma vyškolili 16 lektorů. 6 z nich již projekt otestovalo ve svých institucích a poskytlo nám zpětné vazby, na základě kterých jsme metodiku dopracovali a pustili do světa.“ vysvětluje celý proces metodička Nina Rutová.  

„Bylo to skvělé, výborný pocit smysluplného projektu, perfektní metodiky (díky!). Vynikající byla práce na ideálním městě, tam se zapojili všichni s chutí i legrací. Nebývá zvykem, aby měl učitel/lektor k dispozici tak propracovanou metodiku.“ komentuje projekt učitel Dominik Macek z Pražského humanitního Gymnázia. Lenka Pánková, lektorka ARPOK-Olomouc, zase hodnotí: „Program má dobře poskládané aktivity, tím, že studenti pracovali ve skupinách, tak to pro ně bylo poměrně bezpečné a vždycky se zapojovali všichni.“  

 A co k tomu dodává na závěr hlavní autor, architekt Osamu Okamura? „V dnešní době, kdy ve městech trávíme stále více času, se naše požadavky na kvalitu okolního prostředí logicky zvyšují. Při řešení zrychlujícího se oteplování naší planety, jsou města, která spotřebovávají tři čtvrtiny veškeré vyprodukované energie a současně produkují tři čtvrtiny všech skleníkových plynů, logicky v centru pozornosti. Průběžná přeměna našich měst ve města udržitelnější a lepší pro život je obrovskou a nikdy nekončící výzvou a úkolem, pokud je chceme další generaci předat v lepším stavu, než jsme je sami zdědili. Město očima chodce je střípkem, který přispívá k této transformaci.“ 

 

Odkazy: 

  • Více informací o projektu naleznete na webu Pěšky městem 
  • Zájemci o projekt si mohou vybrat některého z našich lektorů 
  • Zájemci z řad učitelů či lektorů se mohou objednat na školení zde. 

 

Pro aktuální informace sledujte náš web www.peskymestem.czsociální sítě. 

 

Kontakty: 

Eliška Vidomus – PR a komunikace, eliska.vidomus@peskymestem.cz, tel: +420 603 168 067  

Petra Syrová – koordinátorka projektu, petra.syrova@peskymestem.cz  

 

 

Organizace Pěšky městem (peskymestem.cz) zlepšuje podmínky chodců, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Má za sebou desítky projektů (Chodci sobě, Pěšky do školy a další) zaměřených na rozvoj pěší dopravy a na ochranu chodců – zejména dětí na cestách do škol a školek. Díky programu Bezpečné cesty do školy v Praze proběhlo více než 100 stavebních úprav. Ty zlepšily životní prostředí a každodenní situaci chodců. 

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Dále jej podpořili:

    

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás