Město očima chodce

Máte zájem uspořádat projekt u vás ve škole nebo kroužku pro děti? Napište nám.

Naše lektorky:

Martina Turková

Vystudovala francouzskou a latinskou filologii na FFUK a dramatickou výchovu na DAMU. Pracovala jako metodička a lektorka zážitkových workshopů v Židovském muzeu v Praze a v Post Bellum. Vede kroužky dramatické výchovy a animovaného filmu v ateliéru Aniděti. Jako lektorka pracuje též v projektu Nechte mě být jaká jsem. Má ráda děti ve věku 0-100 a všechny zábavné formy vzdělávání.

Zuzana Tittl

Vystudovala Fakultu architektury na ČVUT. Pracovala jako architektka a urbanistka v kancelářích Bekkering Adams v Rotterdamu a MOBA studio v Praze, kde získala několik ocenění v soutěžích. Dále usilovala o zkvalitňování veřejných prostranství v IPR Praha, je spoluautorkou Manuálu tvorby veřejných prostranství Prahy, organizovala semináře a workshopy o Manuálu pro zaměstnance městských organizací, veřejnost i studenty, pracovala s místními obyvateli během participativních setkání v terénu nebo nad mapou při projektech rekonstrukcí ulic. Přednáší v angličtině o urbanismu na vysokých školách ARCHIP a FA ČVUT.

Nina Rutová

Vystudovala divadelní dramaturgii na DAMU. Pracuje jako lektorka seminářů pro učitele. Jde o výuku takových metod práce s textem i s třídním kolektivem, které přímo i nepřímo vedou k výchově a k dovednostem potřebným pro život v demokracii. Od roku 2016 se podílí na tvorbě pracovních listů pro děti a mládež k rozmanitým stavbám, které jsou zpřístupněné v rámci festivalu OPEN HOUSE. Vedla časopisy zaměřené na čtenářství a pedagogický konstruktivismus pro pedagogy: Kritické listyKritická gramotnost. Spolupracuje s Knihovnou Václava Havla, kde vede interaktivní semináře pro středoškolské studenty nazvané HAVEL VKOSTCE. Pro projekt Člověka v tísni „Respekt nebolí“ v roce 2012–2013 vytvořila a zčásti také v praxi ověřila cca 40 „výukových lekcí“ s obsahovým důrazem na výchovu k aktivnímu občanství. Pro Českou televizi připravila seriál o efektivních metodách učení „Škola snů“.