Děti si zaslouží bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy, který koordinuje organizace Pěšky městem, z. s. ve spolupráci s hl. m. Prahou zve mateřské, základní i střední školy v Praze k účasti v novém ročníku.

Tisková zpráva organizace Pěšky městem ze dne 12. 1. 2022

Děti ve školním věku patří k hlavním uživatelům pražských chodníků, polovina jejich cest po městě se uskuteční pěšky. Je proto na místě zjišťovat, jak se děti na svých cestách cítí a zda by nechtěly něco změnit. Program Bezpečné cesty do školy takové otázky každoročně pokládá zhruba tisícovce pražských školáků a několika stovkám rodičů. Na základě jejich odpovědí pak odborníci navrhují, jak zajistit, aby okolí škol bylo bezpečné a příjemné. 

„Okolí školy by mělo sloužit především dětem a jejich potřebě objevovat svět, osamostatňovat se a budovat si vztah k místu, kde žijí. Je proto nesmírně důležité, aby děti měly možnost se tu bezpečně pohybovat,“ říká koordinátorka programu Blanka Klimešová a dodává, že okolí školy má také velký potenciál pro rozvoj komunitního života a posílení sousedských vazeb. U mnohých škol však bohužel místo zón k setkávání vznikají nebezpečná a nepříjemná parkoviště a děti jsou na cestách do školy vystavovány nebezpečným situacím. Je to jeden z nejčastějších důvodů, proč je každý čtvrtý školák dovážen do školy autem. 

Díky programu se již podařilo zlepšit přes stovku míst v Praze.

Hlavním cílem programu Bezpečné cesty do školy je zklidnění dopravy na místech, kudy školáci nejčastěji chodí, a vytvoření bezpečného prostoru před školou, který bude sloužit dětem i rodičům. Zapojené školy získají analýzu dopravy, identifikují hlavní riziková místa, z dotazníkového šetření se dozví, jak se děti dopravují a jak by si svoje cesty do školy ideálně představovaly. Prostor k vyjádření dostanou i rodiče a učitelé. Výsledkem programu je školní plán, který škole pomůže podporovat aktivní a šetrnou mobilitu žáků, pedagogů i rodičů, jehož základem je odborná dopravní studie, která doporučí konkrétní úpravy nebezpečných míst.

Díky programu Bezpečné cesty do školy, ve spolupráci s více než 60ti školami, Magistrátem hl. m. Prahy a mnohými městskými částmi se již podařilo zlepšit přes stovku míst v Praze. Na sklonku loňského roku byla například dokončena stavební úprava křižovatky nedaleko ZŠ Nepomucká, nebezpečný přechod přes Střelničnou ulici u metra Ládví byl zúžen o jeden jízdní pruh, program inicioval jednání o urychlené dočasné úpravě nebezpečné zastávky tramvaje “Štěpánská” v Ječné ulici na Praze 2, kde byl nedávno smrtelně zraněn mladý chodec, a mnoho dalších stavebních projektů je v procesu realizace.

Bližší informace o aktuální výzvě včetně přihlášky najdete na stránkách organizace Pěšky městem. Program je otevřený všem mateřským, základním a středním školám se sídlem v Praze, které se do něj mohou hlásit do 25. 2. 2022.

 

Přílohy:

 

Příklady realizací z projektů Bezpečné cesty do školy

 

Kontakty:  

Blanka Klimešová – koordinátorka programu Bezpečné cesty do školy,
blanka.klimesova@peskymestem.cz, +420 777 813 934

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás