Druhý pokus o bezpečnější Střelničnou

Přechod pro chodce u stanice metra Ládví je opět v centru pozornosti. V projektu Bezpečné cesty do školy ho děti ze ZŠ Burešova v roce 2017 označily za nebezpečný. Za pravdu jim tehdy dali odborníci z pracovní skupiny projektu. Místní neradostné statistiky nehodovosti potvrdil i Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, který přechod upravil podle našeho návrhu již v březnu 2018. Chodci zde však mohli bezpečněji přecházet pouhých 5 dnů. Pak byl přechod (na žádost městské části Praha 8) opět vrácen do původní podoby, která odporovala platným technickým normám. Proti zrušení bezpečnější podoby přechodu jsme veřejně protestovali a snažili se o její zachování, leč snaha byla marná. Teprve po více než třech letech se pěším z Ďáblic i okolí začalo blýskat na lepší časy a přechod byl opět zúžen. Mezitím bohužel došlo k dalším nehodám, na které doplatili chodci. Jak dlouho vydrží úprava tentokrát?

U stanice metra Ládví se pohybuje velké množství pěších. Přestupují mezi metrem, tramvají a autobusy, chodí sem nakupovat, na poštu, do knihovny, do restaurace nebo za kulturou. Prochází tudy také děti do školy a školky nebo do základní umělecké školy. Tato obchodní i kulturní křižovatka lokality je od celé jižní části ďáblického sídliště oddělena rušnou Střelničnou ulicí, kudy kromě 8 000 automobilů denně projíždí také několik tramvajových linek.

Přechod pro chodce u stanice metra patří k jednomu z nejrizikovějších míst široko daleko: od roku 2007 zde došlo k celkem 16 nehodám s účastí chodce, přičemž jeden chodec byl usmrcen a čtyři těžce zraněni. Poslední vážná nehoda se stala v únoru 2021. Zraněná žena skončila na 14 dní v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Ve špičkách v tomto místě Střelničnou ulici přechází 120 až 150 lidí za hodinu.

Dva jízdní pruhy bez světelné signalizace znamenají nejhorší a nejnebezpečnější řešení.

Zmíněný přechod pro chodce je jediným bezbariérovým přístupem k tramvajovým zastávkám. Alternativa překonání Střelničné ulice podchodem je nejen méně komfortní, ale pro mnohé seniory nebo rodiče s kočárky je dokonce za hranicí možností.

Hlavním úskalím přechodu byla skutečnost, že překonával na obou stranách vozovku se dvěma souběžnými jízdními pruhy a uprostřed ještě tramvajové koleje. Nesignalizovaný přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy je obecně považován za rizikový. Je v rozporu s normou ČSN 736110 a také s doporučením Ministerstva dopravy ČR. Je to jednoduché – auto v bližším jízdním pruhu chodce pustí, to vzdálenější již ne, protože řidič člověka často ani nevidí. Nové nesignalizované přechody přes dva souběžné jízdní pruhy se již nepovolují, ty stávající by se měly upravit do vyhovující podoby. V Praze je takových míst více než 200 a jejich úprava je někdy těžko řešitelný oříšek. V případě Střelničné ulice se ale řešení zdálo jednoduché.

Nepotřebný jízdní pruh

Nová a bezpečnější úprava ruší levý jízdní pruh ve směru od Kobylis na Prosek, který řidiči stejně téměř nevyužívají. Dopravní průzkumy, které jsme zde s dětmi ze ZŠ Burešova realizovali, dokazují, že zatímco ráno v pravém pruhu projede 800 aut, levý využije jen 39. Levý pruh se totiž těsně za přechodem mění na odbočovací a auta se proto včas řadí doprava. Z toho vyplývá, že zúžení přechodu v tomto místě neovlivňuje plynulost dopravy: naopak je výrazným přínosem pro bezpečnost pěších.

Analytická situace z dopravního průzkumu projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Burešova

Zúžení nebo semafor?

Magistrátní úpravu kritizuje Praha 8 a navrhuje alternativu v podobě přechodu světelně řízeného. Přechod se semaforem se na první pohled může zdát jako nejbezpečnější varianta, ale ve skutečnosti tomu tak není. „Světelná signalizace přes dva souběžné jízdní pruhy má správně v pražských poměrech z hlediska bezpečnosti chodců fungovat 24 hodin denně 365 dnů v roce. V době mimo špičku a v noci není v principu potřeba, neboť pak spíše nabádá k porušování signálů ´STŮJ´ pro všechny účastníky provozu. Tramvaje mají navíc preferenci, takže se zpravidla na zastávkách těsně u semaforů děje to, že se chodci z místa za přechodem koukají na přijíždějící a za chvíli i odjíždějící tramvaj a opět to mnohé vybízí k přecházení na signál ´STŮJ´. Takto chodcům ujíždí tramvaje na Evropské, na Podolském nábřeží nebo u Hradčanské atd.“ říká k tomu dopravní projektant Ing. Květoslav Syrový, autor dopravní studie, z níž návrh na zúžení jízdních pruhů pochází.

Řešení má být na straně bezpečnosti, nikoliv plynulosti automobilové dopravy

„Praha 8 předpokládá, že semafory by byly synchronizované s ostatními křižovatkami a řidiči by se mohli vézt na zelené vlně. Tak jednoduché by to ale nebylo. Problém by totiž způsobovala preference pro tramvaje a autobusy a také koordinace obousměrného provozu“, upřesňuje Tomáš Prousek z Oddělení koncepce městské dopravy Dopravního podniku (DPP) a dodává: „Zásada je signalizované přechody realizovat najednou přes celou vozovku. Na Střelničné by to znamenalo vždy dost dlouhé volno pro chodce, ještě horší koordinaci se sousedními křižovatkami a červenou pro vozidla v situaci, kdy na přechodu ještě (nebo už) žádný chodec není.“

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás