Přechod přes Střelničnou byl opět vrácen do rizikového stavu, napsali jsme náměstkovi primátorky

 

Vážený pane náměstku,

obracíme se na Vás s žádostí o navrácení opatření zvyšujícího bezpečnost na přechodu ve Střelničné ulici poblíž tramvajové zastávky Ládví v Praze 8. Toto opatření vyplynulo z dopravní analýzy uskutečněné v rámci projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Burešova, který zde v roce 2017 realizovala organizace Pražské matky, z. s. s podporou ORFD MHMP a na objednávku MČ Praha 8. Projekt probíhal v ZŠ Burešova po celý rok a zúčastnila se jej celá školní komunita (všichni žáci pod vedením pedagogů a rodiče). Projekt na škole doprovázela a navržená opatření pro zvýšení bezpečnosti pěších v okolí školy schvalovala pracovní skupina složená vedle zástupců školní komunity z odpovědných zástupců MČ Praha 8, MHMP, TSK, IPR, Policie ČR a Městské policie. Pracovní skupina se na navrhovaných řešeních shodla, úpravu přechodu přes Střelničnou ulici dokonce klasifikovala jako místo s nejvyšší prioritou.

Dne 22. 3. 2018 bylo na základě schválení dotčenými orgány státní správy MHMP realizováno nestavební opatření, které zužovalo komunikaci do jednoho jízdního pruhu a tím výrazně usnadňovalo chodcům překonání nebezpečného přechodu (podrobněji viz stanovisko dopravního projektanta v příloze). Toto opatření však bylo 27. 3. téhož roku na nátlak starosty MČ Praha 8 opět zrušeno (viz dopis starosty MČ Praha 8 Petruse zástupcům MHMP a ROPIDu).

Zmiňované opatření bylo schváleno s tím, že zlepšuje podmínky pro provoz autobusů, zvyšuje bezpečí chodců na nesignalizovaném přechodu a zajišťuje bezbariérový přístup na tramvajové zastávky. Přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy je obecně považován za rizikový a je v rozporu s normou ČSN 736110 i s doporučením Ministerstva dopravy ČR. Nechápeme, jak je možné, že do výkonu státní správy, kterou ve Střelničné ulici vykonává MHMP, svévolně zasahuje člen samosprávy městské části, byť ten nejvyšší, a to i po schválení realizace opatření správcem komunikace, tedy MHMP.

Výše zmíněný postup považujeme za nepřijatelný a pro MHMP ekonomicky nevýhodný. Pevně věříme, že město skutečně chce podporovat pěší mobilitu a neplýtvat veřejnými prostředky na programy a akce, jejichž výsledky nerealizuje, nebo je zavede a vzápětí ruší. Doufáme tedy, že se bezpečný přechod na Střelničnou zase brzy vrátí.

Děkujeme předem za Vaši podporu.

Jarmila Johnová, Pražské matky,  z. s.
Muchova 13, Praha 6, tel.: 721 761 474
www.prazskematky.cz
prazskematky@ecn.cz

Vratislav Filler, Auto*mat, z. s.
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, tel.: 212 240 666
www.auto-mat.cz
auto-mat@auto-mat.cz

Přílohy:

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás