Bezpečné cesty do školy

Roční program Bezpečné cesty do školy díky spolupráci škol, dopravních odborníků a městských úřadů mění okolí škol a umožní bezpečnější řešení dopravní situace. Cílem je ochránit děti, tedy nejzranitelnější účastníky provozu. Tam, kde je bezpečné a příjemné prostředí, lidé častěji chodí pěšky. A tam, kde lidé častěji chodí pěšky, se lépe žije.

Program Bezpečné cesty do školy nabízí:

 • odborné vyhodnocení dopravy v okolí školy a dopravní studii v hodnotě 80 000 Kč;
 • návrhy na zklidnění dopravy a podporu při jejich prosazování;
 • pomoc s vytvořením Školního plánu mobility;
 • finanční podporu 20 000 Kč (odměna pro vedoucího projektu z řad pedagogů a/nebo rodičů) + 12 000 Kč (na úhradu materiálových nákladů souvisejících s projektem);
 • metodickou podporu a know-how z oblasti výchovy k udržitelné a bezpečné dopravě.

 

Vhodné ii pro mateřské školy.

 • Náležitosti programu pro podmínky MŠ:
  • dotazníkové šetření pro rodiče a pro zaměstnance školy, s dětmi formou rozhovoru ve skupině,
  • vytvoření školní mapy a seznamu nebezpečných míst na základě podnětů od rodičů a zaměstnanců, od dětí doplňkově (např. pocitové mapování na základě fotek – kde se jim to líbí nebo nelíbí, kde to mají rádi a kde ne, nebo mapování jejich cesty ve spolupráci s rodiči),
  • dopravní průzkum na vybraných místech ve spolupráci s rodiči případně s brigádníky (jednorázově cca 1 hod ráno + 1,5 hodiny odpoledne),
  • osvětové aktivity s dětmi (bezpečné cesty do školky, vliv dopravy na životní prostředí, zdravé dopravní chování apod.), schůzka s rodiči o dopravě do školky,
  • zapojení školky do kampaně Pěšky do školy,
  • vytvoření Školního plánu mobility – akční plán jak dále prosazovat udržitelnou mobilitu a vést děti ke aktivní mobilitě.

Důležité termíny:

 • uzávěrka žádostí o zařazení do programu:  25. 2. 2022
 • zveřejnění seznamu vybraných projektů:  3. 3. 2022
 • doba trvání školního projektu:  3. 3. – 30. 11. 2022

Podmínky programu

Pod tlačítkem níže naleznete podrobné
podmínky programu pro rok 2022:
důležité termíny, hlavní výstupy
i výši finanční podpory.

Přihláška

Přihlášku zasílejte elektronicky na blanka.klimesova@peskymestem.czpetra.syrova@peskymestem.cz. Přihlášku pošlete do 25. 2. 2022.

Co vás čeká?

 • dotazníkové šetření o dopravním chování dětí a dospělých

  Základem projektu je analýza stávajícího stavu. Škola dostane připravené dotazníky, které je možné vyplnit v papírové verzi i on-line. S vyhodnocením dotazníků vám pomůžeme.

 • mapování nebezpečných míst

  Návrhy pro dopravní studii i školní plán mobility vychází z toho, jak cestu do školy a její okolí vnímají děti. Do mapek okolí školy děti zaznamenávají své cesty do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. I mapování může probíhat on-line.

 • dopravní průzkum na vybraných místech

  Děti se na vybraných místech zúčastní průzkumu dopravy. Podklady pro sledování připraví dopravní projektant. Děti se tak přímo podílejí na zajištění důležitých dat a mají šanci sledovat dopravu pohledem (ne)zúčastněných pozorovatelů.

 • pěší dny

  Děti si nejlépe zapamatují to, co samy prožijí. Autentický zážitek utkví v paměti a nevyhasne. Díky pěším dnům si aktivní dopravu vyzkouší více dětí i rodičů. A možná zjistí, že právě cesta pěšky je ta správná volba.

 • spolupráce v pracovní skupině

  Dopravní studii projednává pracovní skupina složená z úředníků, politiků územní samosprávy a dalších důležitých odborníků. Na Školním plánu mobility spolupracuje škola, rodiče i děti.

Jak na to?

Program jsme realizovali na více než šedesáti školách. Povinné součásti programu a jeho průběh  je popsán v metodické příručce.
Můžete se také inspirovat v databázi zapojených škol.

Co se povedlo

Děti si zaslouží bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy, který koordinuje organizace Pěšky městem, z. s. ve spolupráci s hl. m. Prahou zve mateřské, základní i střední školy v Praze k účasti v novém ročníku. Tisková zpráva organizace Pěšky městem ze dne 12. 1. 2022 Děti ve školním věku patří k hlavním uživatelům pražských chodníků, polovina jejich cest po městě se uskuteční pěšky. Je proto na místě zjišťovat, jak se děti na svých cestách cítí a zda…

Číst více

Co se povedlo

Věčný problém v  Ječné – kdy bude zastávka Štěpánská bezpečnější? 

Říci o tramvajové zastávce Štěpánská, obzvláště jejím nástupním ostrůvku směrem na I. P. Pavlova, že není příjemný a bezpečný, je spíše eufemismus. Uspořádání prostoru zde rozhodně neodpovídá principu „odpouštějícího” uspořádání, které počítá s chybami řidičů a minimalizuje jejich následky a které jako jedno z opatření snižující nehodovost definuje Národní strategie BESIP 2021-2030. Smutným důkazem je mimo jiné smrtelná nehoda s chodcem ze začátku…

Číst více

Co se povedlo

Druhý pokus o bezpečnější Střelničnou

Přechod pro chodce u stanice metra Ládví je opět v centru pozornosti. V projektu Bezpečné cesty do školy ho děti ze ZŠ Burešova v roce 2017 označily za nebezpečný. Za pravdu jim tehdy dali odborníci z pracovní skupiny projektu. Místní neradostné statistiky nehodovosti potvrdil i Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, který přechod upravil podle našeho návrhu již v březnu 2018.…

Číst více

Co se povedlo

Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné stavební uspořádání dopravního prostoru je nezbytné, aby se chodci (nejen děti) cítili v ulicích bezpečně a pěší doprava byla jejich první volba. Chodit je přirozené a zdravé. Chůze prospívá fyzické i psychické kondici a podporuje imunitu, mezilidské vztahy a posiluje vazby k místu, kde…

Číst více

 • Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.