Ohlédnutí za dalším rokem bezpečných cest do školy

Bezpečné cesty do školy jsou naším dlouhodobým a kontinuálním projektem. První školní projekt byl v roce 2002, od té doby jsme spolupracovali s více než 60 školami, společně s odborníky předložili přes 300 konkrétních návrhů na zlepšení bezpečnosti a komfortu pěších. více než třetinu z nich se podařilo dotáhnout do konce. Jen co projednáme dopravní studie a školní plány mobility se školami zapojenými do aktuálního ročníku, už vyhlašujeme ročník nový. Průběžně sledujeme realizace z předešlých let a snažíme se mapovat dopad zdařilých realizací.

V roce 2023 jsme pracovali se třemi školami: ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole, ZŠ prof. Švejcara v ModřanechNěmeckou školou v Praze, která sídlí na pomezí Prahy 5 a Prahy 13. Máme radost, že některé dílčí úpravy se podařily už v průběhu školních projektů. Do školy v Suchdole například hodně dětí dojíždí autobusem, ať už z části zvané Výhledy nebo z mimopražských obcí. Autobus, který děti mohou využívat, ale nenavazoval na začátek vyučování, a navíc děti musely komplikovaně přestupovat na jiný spoj. Od nového roku je ranní autobus prodloužen až ke škole. U Německé školy zase chyběl přechod pro chodce na křižovatce ulic Hlubocká a Za Zámečkem, kudy děti chodí od metra Nové Butovice. Protože chodníky již měly bezbariérovou úpravu a nebylo nutné zasahovat do stavebního uspořádání, mohla Praha 5 přechod vyznačit již o prázdninách. V Modřanech i v Suchdole se pracovní skupina shodla na vyzkoušení režimu školní ulice, což momentálně blíže projednáváme a nový režim by u obou škol mohl být zaveden se začátkem dalšího školního roku. U Německé školy je v jednání uzavření Hlubucké ulice, kudy děti ke škole často přichází a nejsou zde žádné významné cíle pro dopravní obsluhu. A to zdaleka není vše! Každá škola získala podrobnou dopravní studii s konkrétními návrhy na úpravy nebezpečných míst. Podrobnosti naleznete na stránkách jednotlivých škol.

Zájem o zařazení do ročníku 2024 byl velký. Bohužel se z kapacitních důvodů můžeme věnovat jen dvěma školám, které vybíráme ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.

Bezpečnost není pro úřady priorita

Čekání na realizaci navržených opatření se někdy může opravdu protáhnou. Návrhy musí projít stavebním řízením, do kterého vstupuje mnoho aktérů a okolností, do jednání vstupuje památková ochrana, správa inženýrských sítí, různé konkurenční rozvojové projekty apod. Přípravu koordinuje Technická správa komunikací, většinou v rámci tzv. akcí BESIP. Přestože položka pro dopravu se na rozpočtu hl. m. Prahy podílí zdaleka největší částí ze všech kapitol, finance na bezpečnost případně rozvoj pěší infrastruktury jsou jen malou kapkou. Rozpočet na rok 2024 na akce BESIP stačí sotva na polovinu akcí, které jsou již zcela připravené a mají vydané stavební povolení. Desítky akcí se tak zbytečně odkládají o další roky.

Ale něco se přece povedlo

ZŠ Jitřní, Praha 4

Rozsáhlá úprava byla dokončena před vstupem do ZŠ Jitřní v Hodkovičkách. Děti se tu v ranní špičce proplétaly v koloně aut a autobusů, rodiče mnoho let usilovali o zřízení přechodu. Před školou je nově zvýšená vozovka, děti mohou využít dva přechody a nemusí už potupně prolézat zábradlí.

ZŠ Na Beránku, Praha 12

V loňském roce se podařilo dokončit dvě úpravy u ZŠ Na Beránku. Z iniciativy městské části Praha 12 byl zřízen nový přechod na rozlehlé křižovatce v ulici Pavelkova cestou na zastávku autobusu, a to včetně nové mlatové cestičky. Bezpečnější pěší propojení vzniklo také na konci ulice Pavelkova, kde je nyní přechod a asfaltová pěšina.

Pavelkova x Československého exulu

Pavelkova x Božetická

Další úpravy na cestách ke školám se podařily v ulici Sládkova, na křižovatce Jeseniova x Ambrožova nebo v ulici U školské zahrady.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás