ZŠ Korunovační

Na této škole proběhlo mapování během podzimu 2008. Výsledná školní mapa byla předána ke zpracování dopravní studie v listopadu 2008, v únoru…

ZŠ Bratrská

Škola zahájila svůj projekt v prosinci 2006. Mapování nebezpečných míst proběhlo na jaře roku 2007, dopravní studie, vypracovaná Ing. Laubem, byla předána…

ZŠ Tusarova

Tento projekt je realizován na základě iniciativy MČ Praha 7, která oslovila Pražské matky za účelem zklidnění dopravy a podpory udržitelné…