Veřejná doprava v Praze má prázdniny, lidé však ne

Adam Scheinherr, radní pro dopravu hlavního města Prahy, je adresátem dopisu, ve kterém vyzýváme město k posílení městské hromadné dopravy v Praze. Ta totiž, k našemu velkému překvapení a rozladění, nadále funguje v téměř prázdninovém režimu, a to navzdory uvolnění protiepidemických opatření, s nimiž souvisí zvýšení počtu lidí v ulicích i v dopravních prostředcích. Díky rozvolnění byla znovu otevřena velká část škol, restaurace, kavárny, obchody a další provozovny. Zároveň se blíží Vánoce a město se zaplňuje.

Upozornili jsme na 3 závažné důsledky nedostatečné kapacity veřejné dopravy:

Zvýšené riziko nakažení cestujících

V současné situaci není v MHD možné dodržet ani půlmetrový rozestup. V přeplněných a často nedostatečně větraných dopravních prostředcích jsou lidé vystaveni zvýšenému riziku infekce. Dlouhá čekání na přeplněné spoje řadu lidí odradí od cestování, které je nepohodlné a rizikové.

Špatná nabídka, malá poptávka

Komu se chce čekat v dlouhých intervalech na přeplněnou tramvaj nebo metro? Město omezeným provozem MHD nepřímo vybízí ke každodennímu cestování auty. Dopravní systém města ale nemůže spoléhat jen na automobilovou dopravu. Variabilita a flexibilita pomáhá zvládat i nenadálé situace, a proto by Praha měla usilovat o zachování dostatečné nabídky služeb veřejné dopravy a zároveň podporovat dopravu pěší a cyklistickou. Nárůst automobilové dopravy bude komplikovat cesty těm, kteří jsou v první linii. Nárůst automobilové dopravy omezí příležitost každý den se alespoň chvíli přirozeně hýbat a navíc zhorší kvalitu ovzduší. Ta je každoročně v zimě špatná.

Znesnadnění pohybu po městě lidem s omezenou možností pohybu (hendikepovaní, senioři nebo rodiče s kočárky)

Někteří lidé jsou – vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku nebo životní situaci – odkázáni pouze na pěší pohyb městem a na veřejnou dopravu. Omezení služeb veřejné dopravy způsobí jejich další izolaci a závislost na pomoci druhých. S tím jde ruku v ruce zhoršení komfortu cestování, které mají tito lidé už tak ztížený.

V dopise žádáme, aby město podniklo veškeré potřebné kroky k urychlenému navýšení kapacity veřejné dopravy. Ideálním bude pochopitelně návrat do původního provozu. Na podporu našeho požadavku jsme připomněli doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta v souvislosti s pandemií Covid-19 upozorňuje na klíčovou roli politiků a samospráv nejen při podpoře a propagaci bezpečné a aktivní mobility a také investic do infrastruktury pro pěší a cyklisty. Územní samospráva má nyní jedinečnou možnost udržet důvěru občanů v bezpečnost a spolehlivost svých měst, kam veřejná doprava neodmyslitelně patří.

„Pro zajištění funkčního systému městské mobility je nezbytná podpora fungování a ekonomické stability veřejné dopravy. Zároveň je nezbytná podpora přerozdělení způsobů dopravy ve městě, a to snížením závislosti na automobilové dopravě a posílením pěší a cyklo dopravy. Pozitivním efektem takové změny jsou zdravotní a environmentální přínosy – například snížení obětí dopravních nehod, snížení emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší automobilovou dopravou, snížení hlučnosti nebo prevence nehod a kolapsů na dopravních tepnách a uzlech. Příležitost k fyzické aktivitě a zvýšená flexibilita dopravního systému proti budoucímu ohrožení jsou další plusy. 

Politici (na národní a na územně-správní úrovni) hrají klíčovou roli pro podporu důvěry občanů ve veřejnou dopravu. Ta je zásadní pro bezpečnou a spolehlivou nabídku služeb. Úkolem politiků je zajistit finanční podporu kompenzující ztráty z jízdného i zvýšené nároky na dodržování hygienických opatření. Veřejným zájmem je podpora bezpečné a aktivní mobility – zejména investicemi do infrastruktury pro pěší a cyklisty a propagace těchto způsobů dopravy.“ 

Dokument shrnuje hlavní doporučení, jak zachovat nezbytné sociální rozestupy a zajistit optimální hygienické podmínky v prostředcích veřejné dopravy.

(Více na World Health Organisation: Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19, 2. listopadu 2020: https://www.who.int/publications/i/item/9789240012554)

Pan radní i ROPID nám odpověděl

Vypadá to, že zástupci města i jeho organizací se snaží služby MHD podporovat. Jen to bohužel nikde moc neříkají. Shrnutí jejich odpovědí najdete zde.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás