Školy se staví bez vazby na okolí a dopravu. Co s tím?

Nestačí jen navrhnout moderní líbivé budovy, ale nesmí se zapomínat také na kvalitní veřejný prostor a dopravní souvislosti v okolí zařízení, které budou navštěvovat děti. Obrátili se na nás obyvatelé Hrdlořez, kteří jsou znepokojeni plánem na novou budovu MŠ (případně 1. stupeň ZŠ) v tzv. lokalitě Zelené město, konkrétně uspořádáním dopravy v jejím okolí. Ačkoli je vidina nové školní budovy velmi vítaným počinem z důvodu nedostatku vzdělávacích kapacit pro předškolní a školní děti v dané lokalitě, opět se opakuje tentýž problém. Vedle ZŠ a MŠ Elektra je to již druhá škola na Praze 9, kde je tento důležitý faktor opomenut.

Projekt nové školní budovy tak, jak se k nám dostal, postrádá veškeré prvky pro zajištění bezpečného pohybu dětí, ať již cestou z rezidenčních ulic, od nejbližších zastávek MHD nebo dokonce i z předpokládaných míst pro zaparkování automobilů. Předprostor MŠ není navržen s ohledem na zvýšený pohyb dětí a předpokládá zbytečné křížení pěších cest s koridory pro automobilovou dopravu. Předkládané řešení také postrádá jakékoliv prvky bezpečné cyklistické infrastruktury.

Pokud má projekt svým obyvatelům opravdu nabídnout dostupnou občanskou vybavenost, jak developer slibuje ve svých propagačních materiálech, nestačí jen navrhnout moderní líbivé budovy, ale nesmí se zapomínat také na kvalitní veřejný prostor a dopravní souvislosti. Jak napovídá název projektu Zelené město, mělo by se jednat o prostor, který nabízí možnost bezpečné mobility všem, včetně obzvláště zranitelných skupin, jako jsou právě děti nebo senioři.

V Pěšky městem se dlouhodobě věnujeme zvyšování dopravní bezpečnosti v okolí škol. V rámci programu Bezpečné cesty do školy jsme vytvořili dopravní studie s návrhy na bezpečnější uspořádání dopravy pro více než 60 pražských škol. Tento program i následné realizace stojí hl. m. Prahu nemalé finanční prostředky. Domníváme se proto, že je vhodné nežádoucím nebezpečným situacím předcházet a obzvláště v situaci výstavby zcela nových školních budov plánovat organizaci dopravy s ohledem na všechny uživatele veřejného prostoru a s důrazem na ty nejzranitelnější. Na základě výzkumu dopravního chování rodin se školními dětmi lze stanovit, že většina dětí se do škol dopravuje pěšky, případně pěšky v kombinaci s městskou hromadnou dopravou. Bezpečnému pěšímu pohybu v okolí školních budov je proto potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Podpora aktivní dopravy dětí do škol je navíc jedním z cílů důležitých celoměstských dokumentů.

Napsali jsme na radnici Prahy 9 i magistrát

Po prostudování projektu Zelené město a konzultaci s naším dopravním expertem jsme napsali starostovi Prahy 9 Tomášovi Portlíkovi, náměstkovi primátora Zdeňkovi Hřibovi a dalším odpovědným politikům Prahy 9 a magistrátu hl. m. Prahy. Upozornili jsme je na problém a doporučili, aby zhotovitel návrh doplnil o bezpečné řešení dopravy s důrazem na dostupnost školní budovy primárně pro pěší a cyklisty. Připojili jsme i další konkrétní připomínky a doporučení, jak předcházet rizikovým situacím souvisejícím s dopravou do školky. Dopis v plném znění si můžete přečíst zde.

Chceme zlepšit proces výstavby nových škol

Naše opakované zkušenosti s výstavbou nových škol nás dovedly k tomu, že celý proces navrhování je třeba změnit. Pokud chceme mít v okolí škol bezpečné prostředí, které zároveň nebude podporovat dovážení dětí autem, ale naopak jim umožní, aby se mohly dopravovat pěšky, musíme při navrhování nových vzdělávacích zařízení pro děti myslet i na veřejný prostor kolem nich, zkoumání dopravních vazeb a udržitelnou dopravní vizi. V opačném případě vznikají stavby, které po uvedení do provozu generují dopravu např. tím, že mají na svých pozemcích nebo ve svém okolí velká parkoviště nebo k nim nevedou ze všech potřebných směrů chodníky. Problémy s dopravou jsou nefunkčně řešeny i u stávajících škol. Realizují se nevhodná řešení, která mnohdy problémy ještě eskalují.
Průvodce pro úřady a projektanty

Ve spolupráci s odborníky na dopravní projektování a urbanismus proto vytvoříme praktického průvodce, který bude shrnovat základní pravidla pro udržitelné dopravní projektování, které podporuje, aby se děti mohly dopravovat do škol samostatně a aktivně – pěšky, na kole, koloběžce nebo v kombinaci s veřejnou dopravou. Součástí průvodce budou příklady funkčních dopravních řešení, která omezují automobilovou dopravu a vytvářejí podmínky pro čistou mobilitu. Zvláštní kapitola bude věnována výstavbě nových budov škol, kde zdůrazníme nutnost řešit i vazbu budov na okolí společně s návody, jak postupovat. Shromáždíme též odkazy na veřejně dostupná data, která jsou důležitá pro analýzu prostředí před samotným projektováním (statistiky nehodovosti, geografická data, statistická data).

Školení pro zástupce veřejné správy a odborníky

Na podzim uspořádáme jednodenní vzdělávací seminář pro odborníky a představitele veřejné správy. Představíme zde základní možnosti participace se školou (dětmi i rodiči) při identifikaci problémů a bariér pro udržitelnou dopravu, což je nezbytný úkon před započetím jakéhokoliv projektování. Odborníci pak představí osvědčené nástroje zklidňování dopravy a připomenou legislativu a technické podmínky.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás