Rozporovali jsme parkování na nově vydlážděném chodníku ulice U Nemocnice

Pěšky městem se v rámci svých kontinuálních aktivit vyjádřilo k návrhu opatření obecné povahy (OOP) na Karlově náměstí a U Nemocnice v Praze. Naše připomínky se týkaly vyznačeného parkování na novém chodníku, které je nejen v rozporu s vydaným stavebním povolením, ale i s ideovým návrhem IPRu (více zde). Dle schválené stavební dokumentace zde měl být rozšířený vydlážděný chodník a podélné parkování mimo něj. MČ na chodníku namísto toho vyznačila kolmé parkování, které pojme více aut, a tím znehodnotila celou rekonstrukci a chodník zúžila.  

Jediná připomínka, na kterou Městská část Praha 2 zareagovala, bylo poukázání na fakt, že v rámci správního řízení nebyly dodrženy zákonné lhůty pro podání připomínek. OOP bylo tedy sejmuto z úřední desky, Praha 2 však vzápětí vydala nové OOP jako stanovení přechodné úpravy s naprosto stejným obsahem a termínem do doby, než bude platné to původní, trvalé. Ostatní připomínky, které se týkaly bezpečnosti pěších i cyklistů, nebyly akceptovány s tím, že: Bezpečnost silničního provozu zahrnuje i provoz v klidu, kdy navýšení parkovacích kapacit oproti předpokladu, který plyne ze stavebního povolení, zvyšuje bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.” Jinými slovy MČ upřednostňuje bezpečnost vozidel před bezpečností uživatelů chodníku, mezi nimiž vzhledem k blízkosti nemocnice jsou často lidé s omezenou možností pohybu, senioři nebo rodiče s kočárky.  

Návrh výrazně zhoršuje bezpečný a plynulý pohyb chodců.

Máme v plánu zahájit jednání s představiteli MČ Praha 2 o zjednání nápravy ve smyslu dodržení vydaného stavebního povolení a v případě neúspěšného výsledku využít k zajištění bezpečné a důstojné pěší cesty do nemocnice dalších dostupných právních prostředků. Není možné, aby městské části vydávali nepodložené OOP ve prospěch bezpředmětného rozšiřování parkovacích míst pro automobily a neumožňovaly vyjádření občanů v řádných lhůtách. Praha 2 rozšíření parkování na chodnících odůvodnila jen velmi vágním „zajištěním bezpečnosti silničního provozu“. 

Návrh maří původní záměr schválené projektové dokumentace.

Před cca měsícem ostatně městský soud podobné opatření obecné povahy zrušil s odůvodněním, že potřebnost rozšíření míst pro parkování na úkor chodníku nebyla dostatečně odůvodněna – stalo se tak v Nuslích v Horní ulici. Na počátku tohoto roku se městský soud vyjádřil stejně i k obdobnému problému v Nerudově ulici. Zde soud zrušil parkování vyznačené na chodníku s tím, že městská část zde nedala obyvatelům možnost k připomínkám a opatření obecné povahy nebylo ze strany městské části ani zde řádně odůvodněno. 

Obě kauzy, které u soudu vyhráli občané zastupovaní advokátem Štěpánem Holubem, se objevily i v tisku. Občané se postavili jak proti novému parkovišti na chodníku v Nuslích, tak proti zabrání krásně vydlážděného chodníku v Nerudově ulici.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás