Taktický urbanismus navrhuje především projekty směřující ke zvýšení dopravní bezpečnosti pro pěší a cyklistickou dopravu a ke zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru. Využívá řadu nástrojů jako je venkovní mobiliář, přenosné kontejnery s rostlinami, dopravní zábrany (kužely, sloupky, bariéry). Intervence taktického urbanismu mohou mít i přechodný nebo dočasný charakter, jako např. školní ulice, pouliční slavnosti, dny bez aut nebo playstreets.

Aktuálně

Vyzkouší Praha změnu? Navrhli jsme zklidnění dopravy u ZŠ Grafická na Smíchově pomocí taktického urbanismu

Odevzdali jsme koncepční návrh, jak rychle a levně změnit okolí školy v Grafické ulici. Hlavním cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti dětí při…

Číst více

Aktuálně

Mike Lydon: TAKTICKÝ URBANISMUS - Krátkodobými akcemi k dlouhodobým změnám

Ať už jde o zřizování nových parků či náměstí, zkvalitňování veřejné dopravy nebo výstavbu cenově dostupného bydlení, úkolem urbanistů, architektů a inženýrů…

Číst více

Aktuálně

Dokáže se Praha dopravně zklidnit? Zkušenosti z New Yorku i Milána přijedou do Prahy představit světoví odborníci

„Vyzkoušejte změnu“ – tak se jmenuje konference, kterou pořádá organizace Pěšky městem 12. a 13. října v pražském CAMPu. Příspěvky řečníků přinesou inspiraci a praktické…

Číst více

Pro každé město jsou nejcennější reálné praktické zkušenosti s propojením vize a plánů a následná realizace projektů, které přinášejí pozitivní změny. Janette Sadik-Khan

Projekty taktického urbanismu mají pět klíčových charakteristik:

  1. Jedná se o krátkodobé změny s nízkými materiálovými náklady a nízkou mírou rizik, které jsou prvním krokem k iniciaci změn dlouhodobých.
  2. Nedílnou součástí je sběr a vyhodnocování kvalitativních a kvantitativních dat pro posouzení toho, co funguje nebo nefunguje.
  3. Zavádění změn probíhá v několika fázích.
  4. Jedná se o lokální řešení pro lokální problémy v oblasti územního plánování.
  5. Při realizaci spolupracují veřejné a soukromé instituce s neziskovými organizacemi a jejich příznivci.