Konference Vyzkoušejte změnu přinesla naději, že na transformaci dopravy a veřejného prostoru měst nemusíme čekat desetiletí

Ve dnech 12. a 13. října proběhla v CAMP Praha dvoudenní mezinárodní konference pořádaná organizací Pěšky městem. Jejím cílem bylo přinést do České republiky inspiraci a nástroje, jakými lze pomocí krátkodobých opatření dosahovat rychle, levně, efektivně a s velkým pozitivním dopadem trvalých proměn veřejného prostoru měst. Taktický urbanismus, který nabízí řadu těchto nástrojů, není v českých podmínkách ještě tolik rozšířený.

Na konferenci vystoupili přední světoví i domácí odborníci, kteří předali českému i zahraničnímu publiku to nejlepší ze své dlouhodobé profesionální praxe v tomto oboru. Konference pořádaná v sídle Institutu plánování a rozvoje hl. Prahy byla vyprodaná. Na místě si dvoudenní akci užilo na 170 účastníků, v rámci online přenosu jsme napočítali 1183 zhlédnutí. 

Rádi bychom se s vámi podělili o pár postřehů z několika prezentací. Kompletní záznamy vystoupení všech spíkrů v angličtině i češtině jsou k dispozici zde

 

Elektromobily nás nespasí  

… protože pouhá změna pohonu neřeší problém zahlcenosti měst automobily. Výsledky nové studie University of Massachusetts navíc ukazují, že projekty cyklistické a pěší infrastruktury vytvářejí o 46 % více pracovních příležitostí než projekty výstavby silniční infrastruktury... 

Foto: Mike Lydon, prezentace pro konferenci Pěšky městem 2023

 

Mike Lydon ze společnosti StreetPlans upozornil na fakt, že motorová doprava je ve Spojených státech největším producentem emisí skleníkových plynů a představil projekty dekarbonizace a humanizace městského prostředí pomocí taktického urbanismu. Jeho základní devizou je, že pomocí krátkodobých a levných změn veřejného prostoru může odstartovat změny trvalé. Mike a jeho tým začínali s pouhým lakem na vlasy, barvami a šablonami, s jejichž pomocí vyznačovali na ulicích větší prostor pro pěší.  Po provedeném testování a pozitivních ohlasech od veřejnosti se tyto změny postupně přetavily do trvalých stavebních úprav.   

Začátečníkům radí začít, byť jen s malými změnami či akcemi ve veřejném prostoru, hned. Lidský mozek si pamatuje jen 10 % z toho, co čte, 20 % z toho, co slyší a 90 % z toho, co dělá. Lepší je proto poskytnout lidem příležitost věci vyzkoušet a zažít, než jim vysvětlovat jejich přínos.  

 

Nikdy to nevzdávejte po prvním NE

Milánský architekt a urbanista Stefano Ragazzo představil základní procesní postupy v rámci realizace téměř stovky projektů Otevřených náměstí. Ty v Miláně koordinuje pod hlavičkou Agetury pro životní prostředí a územní mobilitu AMAT.  

Foto: Stefano Ragazzo, prezentace pro konferenci Pěšky městem 2023

 

Realizace začíná analýzou prostředí a návrhem designu, poté dochází k testování návrhu pomocí prvků taktického urbanismu (barev, květináčů, laviček, zábran pro auta apod.). Podstatný je monitoring změněného prostředí a komunikace se stakeholdery a veřejností. Po dosažení konsensu jsou navrhovány a realizovány trvalé úpravy. V současné době Milán otevírá další program – Otevřená náměstí pro školy. 

 

Neptáme se řidičů, jak se cítí 

… jde nám o přátelské a bezpečné prostředí v bezprostředním okolí škol, říká architekt Simon Battisti, který zavádí v albánské Tiraně za podpory místního primátora Eriona Veliaje tzv. “školní ulice.  Simon představil, jak celý proces tvorby školní ulice probíhá. Nejprve označí část silnice pomocí bílého křídového spreje, kterým opticky rozšíří chodník.

Foto: Simon Battisti, prezentace pro konferenci Pěšky městem 2023

 

Oddělí chodce od vozovky jednoduchými betonovými zátarasami, které současně slouží jako lavičky či herní prvky pro děti. Takové prostranství vzniklé před školou se ihned zabydlí dětmi, rodiči a prarodiči doprovázejícími je do školy a začne žít.

 

Tři čtvrtiny britských dětí stráví venku méně času než vězni!

prozradila Alice Fergusson, zakladatelka organizace Playing Out, která ve Velké Británii založila tradici více než 1500 Play Streets. Zmínila, že děti jsou často kritizovány za to, že sedí doma, koukají do telefonu nebo hrají počítačové hry. Není tomu však proto, že by nechtěly chodit ven, ale současný veřejný prostor pro ně není přívětivý a bezpečný.  Pouhou změnou dopravního režimu otevírají Play Streets dětem možnost hrát si nebo nebo jen tak pobývat na ulici, v místě svého bydliště a poznat mezi svými sousedy třeba i spolužáky ze třídy. Tento jednoduchý způsob proměny veřejného prostoru je replikovatelný prakticky kdekoli a okamžitě (uplatňuje se např. i v Berlíně).  

 

Auta nenakupují, nakupují lidé

Janette Sadik-Khan zmínila ve své prezentaci s lehkostí, vtipem a přesvědčivostí spoustu důležitých aspektů, které provázejí její boje o ulice nejen v New Yorku. Janettenyní pomáhá i dalším primátorkám a primátorům měst po celém světě, a to pod hlavičkou Bloomberg Associates.   

Janette zmiňuje, že ve městech se přestalo počítat s chodci, protože jsme se přestali dívat na ulici jako na místo pro lidi, ale jako na místo pro parkování aut.   

Člověk je však bytostí emotivní a společenskou a jeho hlad po veřejném prostoru, jako místě, kde může tuto potřebu uspokojit, je velký. Po uzavření Madison Square pro auta se tam za dvě hodiny objevili lidé. Nyní na toto trvale zrekonstruované náměstí chodí lidé častěji než do parku. A takto to podle Janette může fungovat i v Praze, např. před magistrátem. Dočasná přeměna vždy přivede lidi do veřejného prostoru.

Foto: Štěpán Hon

 

Praze doporučuje, aby se rozhodovala podle toho, čeho chce dosáhnout, ne podle toho, co lidé na politiky křičí. Mít vizi je pro politickou reprezentaci zásadní.  Výzkum ukázal, že lidé v New Yorku nemají rádi zdravé a ekologické věci, ale podařilo se to změnit právě díky dočasným intervencím ve veřejném prostoru. A tato zkušenost se opakuje i v jiných městech, kde Sadik-Khan působila – v Miláně, Paříži, Montrealu či v Bratislavě. Lídři těchto měst, kteří měli vizi a chtěli velké změny, jsou voleni znovu. 

Praha má pro změnu dobré předpoklady – je městem se skvělým systémem veřejné dopravy, což je zároveň úžasný základ pro to, aby se chodilo pěšky. A lidé pohybující se po městě pěšky jsou zase vzpruhou pro ekonomiku. Investice do pěší infrastruktury a veřejné dopravy se vždy vyplatí. 

Foto: Štěpán Hon

 

Komunikace s veřejností a data jsou důležitá 

Je velmi důležité aktivně pracovat s veřejností. Např. na 9. avenue Janette a její tým osobně obešli všechny provozovny, školy, kostely a mluvili s lidmi. Je důležité mít vizi, důvod, proč chcete dosáhnout změny. Lidé musí rozumět tomu, proč to děláte a co z toho budou mít, že budujete lepší město. Důležité také je poskytnout lidem alternativní řešení v případě, že je omezujete. Změna musí být komunikována pozitivně – např. místo negativního „zpoplatnění vjezdu do centra“ komunikuje New York toto opatření jako Green Life. 

Zásadní je u dočasných i trvalých změn ve veřejném prostoru jejich následné měření. Na Times Square se zlepšila plynulost, ubylo nehod, přibylo chodců, zlepšily se tržby obchodů a restaurací. Janette pro tyto účely doporučila metodiku Measuring the Street. 

 

Na kole s Janette a pražskými politiky

Po vystoupení na konferenci, autogramiádě knihy Handbook for an Urban Revolution následovala pracovní vyjížďka na kolech s Janette, jejím kolegou Sethem Solomonowem, pražským náměstkem pro dopravu Zdeňkem Hřibem a dalšími politiky městských částí a architekty IPRu. Trasa vedla přes Smetanovo nábřeží, Kampu, po levém břehu Vltavy k nové lávce pro chodce a cyklisty HOLKA, kterou Janette označila za Karlův most 21. století. Naše cesta skončila na Mariánském náměstí před radnicí, které bylo dočasnou změnou proměněno z parkoviště v náměstí a místo pro setkávání a nyní čeká na zelenou od památkářů pro trvalou úpravu.  

 

Foto: Jan Malý

 

Prezentací s inspirativním obsahem a zajímavých přednášejících bylo daleko více, toto je jen první a malé ohlédnutí za konferencí. Co nevidět zveřejníme na webu veškeré prezentace, které zpracováváme tak, abyste si je mohli vybírat podle témat. Postupně vám budeme přinášet i rozpracovaná témata jednotlivých přednášek a budeme se snažit o jejich zasazení do českého kontextu

 

Foto: Štěpán Hon

 

 

 

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás