ZŠ Chvaletická

Realizováno na základě projektu Prahy 14 „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha…

ZŠ Hloubětínská

Realizováno na základě projektu Prahy 14 „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha…