SPŠS Dušní

Mapování cest do školy probíhalo v květnu a červnu, předání finální školní mapy projektantovi se konalo těsně před prázdninami. Během prázdnin se sešla…

ZŠ sv. Voršily

Zahajovací seminář se konal v lednu 2007 na školní radě za účasti cca 25 rodičů, s mapami pracovalo asi 420 žáků. V dubnu…