Komunální volby 2022: bude se rozhodovat o parkování i přetížené dopravě    

Komunální volby rozhodnou o rozvoji vašeho města v následující dekádě. Doprava bude určitě jedním z důležitých témat, které ovlivní volby ve většině českých měst a obcí a neuškodí si uvědomit, že doprava nejsou jen auta, ale i chůze nebo jízda na kole. Naším cílem není propagovat jakoukoli politickou stranu, ale poskytnout vám před volbami tipy na zamyšlení, než se rozhodnete, komu svůj hlas dáte a kdo bude příští 4 roky ovlivňovat rozvoj vašeho města. Apelujeme na udržitelný urbanismus a podporu takových programů, které jsou zaměřené na ekonomicky, ekologicky a energeticky udržitelný městský život. Dejme přednost realistickým o ověřitelným plánům, které sice nenabízejí okamžitý prospěch, ale chtějí ve středně a dlouhodobém horizontu vytvořit z měst místa, která slouží jejich (pěším) obyvatelům. Díky, že jdete k volbám a podpoříte strany, které podporují vás.

 

Chůze je jediná zcela přirozená a zároveň bezemisní doprava

 

Automobilová doprava je obzvláště ve městech jedním z hlavních producentů skleníkových plynů, prachových částic, oxidů dusíku a přízemního ozonu. Ani přechod na alternativní paliva neslibuje velké zlepšení ve smyslu snižování emisí, pokud započteme i výrobu energie a baterií. Neřeší ani problém záboru cenného veřejného prostoru parkujícími auty. Znečištěné ovzduší zabíjí víc než nemoci nebo dopravní nehody. Jen v ČR zemře na jeho následky minimálně 10 000 lidí ročně. Pro udržitelná a zdravá města je podpora pěší dopravy naprosto zásadní, neboť mimo jiné pomáhá snižovat i negativní důsledky klimatické změny.

Doporučení 

Chůze je bezemisní doprava, která ulevuje městskému ovzduší, oživuje ekonomiku i veřejný prostor. Ve volebním programu pro zdravé a udržitelné město 21. století by neměla chybět účinná klimatická opatření, mezi která rozhodně patří i podpora pěší dopravy. 

 

Město krátkých vzdáleností aneb všechno po ruce do 15 minut pěšky

 

Letos v dubnu jsme pozvali do Prahy vizionáře a profesora ze Sorbony Carlose Morena, který působí v Paříži jako poradce starostky Anne Hidalgo a je autorem konceptu tzv. 15minutového města. Nový přístup k organizaci života ve městě zkracuje vzdálenosti ke každodenním cílům jeho obyvatel. Pokud máme vše, co potřebujeme k běžnému životu, blízko a dobře dostupné, nepotřebujeme tolik cestovat autem a snadno dojdeme do cíle pěšky. Pokud se podaří omezit počet zbytečných cest autem, silnice se navíc uvolní pro ty, kteří jet autem opravdu potřebují. Blíže si o konceptu patnáctiminutového města můžete přečíst v našem sborníku Pěšky městem.

Doporučení 

Všímejte si, zda se volební programy zabývají tématem zlepšování lokální dostupnosti základních služeb a občanské vybavenosti v dochozí vzdálenosti. Tento trend pomáhá velkým městům nejen přirozeně regulovat nadměrnou motorovou dopravu a účinně reagovat na změny klimatu snižováním emisí CO2, ale též nastavit nový a klidnější způsob života jeho obyvatel. 

Parkování

 

Běžné auto stráví 90 % své životnosti zaparkované, zabírá prostor a brání jeho jinému využití. Přestože si lidé stěžují na nedostatek míst k parkování, je např. v centru Prahy neobsazených až 50 % míst v některých parkovacích domech. Poplatky za parkování jsou dle odborných analýz nehospodárně nízké a nepokrývají ani náklady na běžnou údržbu parkovacích míst.  Praha proto dospěla v mnoha strategických dokumentech k závěrům a opatřením, která shodně doporučují parkování více regulovat a navýšit jeho ceny, což se zatím bohužel nestalo. Zmíněnou otázku řeší většina českých měst, a proto vám doporučujeme přečíst si před volbami článek od arch. Petera Bednára Lepší parkování, který vám možná mnohé osvětlí.

Doporučení 

Buďte ostražití, pokud volební programy slibují parkování zdarma či snižování už tak nehospodárně levných poplatků. Takový postup problém nevyřeší a parkování s tímto přístupem nebude nikdy dost. Realita je taková, že veřejný prostor není nafukovací ani by neměl sloužit jako odkladiště pro auta. Potřeba zaparkovat je pouze jednou z potřeb, které lidé ve veřejném prostoru mají.  Dovedete si představit lepší využití 12 m2 veřejného prostoru, který zabere jedno parkující auto? Spousta obyvatel ano. Například děti nebo senioři, pro které je okolí jejich bydliště nejčastějším místem, kde tráví čas a pohybují se pěšky.

Pravidelná cesta pěšky do školy pomůže s dětskou obezitou i úzkostmi. Musí být ale bezpečná.

   

Přibližně každý čtvrtý školák je dovážen do školy autem. Rodiče přitom děti vozí i z velmi malých vzdáleností. 46 % rodičů, kteří vozí děti do školy autem několikrát týdně, bydlí do 1 km od školy. Školáci nemají dostatek přirozeného pohybu, jen 20 % jich splňuje doporučení Světové zdravotnické organizace, aby se děti ve školním věku aktivně hýbaly alespoň 60 minut denně. Není proto divu, že vědci mluví o epidemii obezity, kdy nadváhou trpí 12 % dívek a 26 % chlapců ve věku 13 let. Zdravé město se pozná podle toho, že se v ulicích pohybují děti! Cesta do školy pěšky, na kole nebo koloběžce je pro děti ideální příležitostí, jak se mohou každý den přirozeně hýbat. Zvyšující se trend dovážení dětí je alarmující a stále více škol se na nás obrací s žádostí o pomoc s řešením této situace. Tu nevyřeší více parkovacích míst před školami, ale naopak zklidnění dopravy a omezení automobilového provozu. Jedním z řešení může být například zřízení tzv. Školní ulice.

Doporučení 

Prozkoumejte, zda se volební programy věnují dopravě a bezpečí dětí v okolí škol, zda vnímají zvyšující se dopravní zátěž před školami jako problém a jak jej chtějí řešit. Pro děti a jejich bezpečné cesty městem je zásadní zklidňování dopravy, snižování rychlosti a podpora veřejné dopravy. 

 

Kvalitní síť příměstské a městské dopravy

 

Rozvoj města v oblasti dopravy je nikdy nekončící proces a nelze jej vázat na dokončení silniční výstavby, například městských okruhů. Naopak je zapotřebí snižovat závislost na autech a souběžně budovat atraktivní alternativy k silniční infrastruktuře, které nabízejí pohodlnou a šetrnou dopravu na delší vzdálenosti.

Doporučení  

Zkontrolujte si, jak se programy politických stran věnují tématu městské a příměstské dopravy. Slibují zřizování parkovišť P+R, budování či rozšiřování kvalitní sítě příměstské a městské dopravy? Nebo dávají přednost výstavbě silniční infrastruktury ve smyslu „až bude dostatek silnic, budeme se věnovat dalším druhům dopravy”?   

Podívejte se, co je pro danou politickou stranu priorita. Každodenní příliv a odliv aut, ve kterých sedí často jeden člověk jedoucí za prací a pak zpět domů, je potřeba řešit jinak než výstavbou nových silnic. Podpořte strany, které myslí na budování prostředí pro kvalitní život ve městě a snaží se zamezit zvyšování dopravní zátěže vytvářením alternativy k dopravě autem.    

Jděte k volbám a myslete na to, že další den budete chtít jít pro změnu

na nákup, k zubaři, do školy nebo do práce, do parku.

Tak aby bylo kudy!

Děkujeme vám!

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás