Věčný problém v  Ječné – kdy bude zastávka Štěpánská bezpečnější? 

Říci o tramvajové zastávce Štěpánská, obzvláště jejím nástupním ostrůvku směrem na I. P. Pavlova, že není příjemný a bezpečný, je spíše eufemismus. Uspořádání prostoru zde rozhodně neodpovídá principu „odpouštějícího” uspořádání, které počítá s chybami řidičů a minimalizuje jejich následky a které jako jedno z opatření snižující nehodovost definuje Národní strategie BESIP 2021-2030. Smutným důkazem je mimo jiné smrtelná nehoda s chodcem ze začátku listopadu. Ve spolupráci se školou pro sluchově postiženou mládež v Ječné ulici jsme požádali Magistrát hl. m. Prahy i městskou část Praha 2 o urychlenou nápravu. 

Na zmiňovaném tramvajovém ostrůvku ve všední den nastoupí nebo vystoupí 7 000 lidí. K dispozici přitom mají jen 1,6 m široký pruh mezi nekonečnými proudy aut a rachotícími kolosy tramvají. Úplně správně se na ostrůvek lze dostat jen po přechodu pro chodce z jižního chodníku Ječné ulice. Přechod je však přes dva souběžné jízdní pruhy, což je jedna z nejnebezpečnějších situací pro chodce – auto v prvním pruhu zastaví, to vedle už ne, protože chodce vstupujícího do vozovky nemusí vidět. Nové přechody přes dva jízdní pruhy již z důvodu nebezpečnosti není možné v současné době dle platné legislativy ani zřizovat. 

„Bojím se na úzké zastávce, že mě někdo omylem nebo schválně odstrčí a může mě přejet tramvaj nebo auto.“

Alarmující a pro chodce nebezpečná je celá křižovatka Ječné a Štěpánské ulice. Zkuste se tu někdy na chvíli zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Kolik uvidíte aut parkujících na chodníku? Kolik lidí nestihne přejít přechod ve vymezených 6 sekundách na zelenou? Kolik aut najíždí, nebo dokonce couvá do chodců na přechodu? Kolik lidí přebíhá mezi tramvajemi v zastávce? To nejsou ojedinělé případy, to je tady na denním pořádku. 

Společně se školou pro sluchově postiženou mládež v Ječné ulici (nachází se zde mateřská, základní i střední škola, mimopražské děti tu bydlí na internátu) jsme v letošním ročníku Bezpečných cest do školy hledali řešení nejen pro nebezpečnou zastávku, ale i pro celou křižovatku Ječné a Štěpánské ulice. Svoji cestu označilo jako nebezpečnou 52 % dotázaných dětí a 90 % rodičů z této školy. 

„Na přechodu jezdí řidiči rychle, bojím se přecházet i na zelenou.“

Dobrá zpráva pro všechny, kdo tudy chodí, je, že celou křižovatku i zastávky čeká velká přestavba v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati mezi Karlovým náměstím a náměstím I. P. Pavlova. Špatná zpráva je, že tato rekonstrukce může proběhnout teprve po tom, kdy bude hotové tramvajové spojení přes Václavské náměstí, tedy nejdříve za pět let. Společně s pracovní skupinou projektu Bezpečné cesty do školy jsme se proto snažili nalézt možnosti dočasných nestavebních úprav, které by mohly situaci alespoň částečně zlepšit. Požádali jsme tedy Magistrát hl. m. Prahy, konkrétně  náměstka primátora pro oblast dopravy Scheinherra i Prahu 2,  například o úpravu nastavení semaforů a provizorní rozšíření ostrůvku. Pracovní verzi návrhových situací si můžete prohlédnout zde. Držte nám palce! 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás