Sporné parkování na Karlově náměstí – pokračování

V červnu jsme podali připomínky k tzv. opatření obecné povahy, kterým Praha 2 stanovila kolmé parkování na nově zkonstruovaném chodníku v ulici U Nemocnice. Kromě formální připomínky, ohledně nedodržení zákonné lhůty pro podání připomínek, byly naše faktické připomínky vesměs zamítnuty (blíže v aktualitě zde). Dne 13. 7. 2023 jsme se proto sešli se zástupci Prahy 2 (s radním pro dopravu panem Halvou a vedoucím odboru dopravy panem Gálem). Je smutné, že debata o podmínkách pro pěší se celá točila okolo nedostatku parkovacích míst. Zatímco ve světě je vedením měst jasné, že je potřeba redukovat povrchové parkovací kapacity (například v Paříži si radní právě odsouhlasili odstranění 70 000 parkovacích míst, což je každé 2. místo, a to bez náhrady), u nás si veřejná správa na domnělé právo parkovat netroufne sáhnout. Chodci se jako obvykle musí spokojit s tím, co zbyde.

Hlavním argumentem pro sporná parkovací stání na zcela novém chodníku z pražské mozaiky je údajný požadavek Všeobecné fakultní nemocnice na zachování maximálního počtu parkovacích míst. Nemocnice je účastníkem stavebního řízení a svůj souhlas se stavebním povolením dle informací zástupců MČ Praha 2 podmínila příslibem zachování parkovacích kapacit. Vyhrazení parkování pouze pro potřeby pacientů a zaměstnanců údajně není technicky možné. Statistiky parkování v zónách placeného stání, které jsme prozkoumali a ukazují, že přes den je zpravidla volných 30 % parkovacích míst a dalších 30 % je využíváno neoprávněně (neplatiči), jsou dle tvrzení MČ nepřesné a nespolehlivé, tudíž je Praha 2 nebere v potaz. Zachování počtu parkovacích míst je evidentně podmínka, o které se nediskutuje.

Průměrná obsazenost je 60 až 80 %, 30 % parkujících vozidel nemá platné parkovací oprávnění

 

Možnost, jak celkovou bilanci parkování udržet v uspokojivých číslech leží dle plánů MČ Praha 2 o kousek výš v oblasti mezi ulicemi Pod Větrovem, Lipová a Kateřinská. Zde Praha 2 dlouhodobě usiluje o rekonstrukci nebezpečné křižovatky a změnu dopravního režimu. To byl zase požadavek této městské části, který dle jejího tvrzení nedodrželo hlavní město. Praha 2 se nyní chystá záměr realizovat nestavebně pomocí změny dopravního značení. MČ přislíbila, že po realizaci tohoto záměru změní kolmá parkovací stání v dolní části chodníku ulice U Nemocnice zpět na podélná, jak to je navrženo ve schváleném stavebním povolení a jak by mělo odpovídat současnému stavebnímu stavu. Dodržení tohoto závazku budeme hlídat.

Domníváme se však, že větší problém představuje navazující úsek ulice U Nemocnice, kde se stavební rekonstrukce zatím neplánuje. I zde však byla navržena podélná stání, ale vzhledem k tlaku na zachování co největšího počtu parkovacích míst MČ zmíněným opatřením obecné povahy naopak potvrdila kolmá stání. Chodník se zde přitom zužuje a parkující auta, která překračují vodorovné značení, jej fakticky zužují na 1 metr a méně. MČ připustila, že by byla ochotná jednat o variantě sloupků umístěných na chodník. Obáváme se však, že sloupky by koridor pro chodce mohly při špatném umístění ještě více zúžit, navíc by fixovaly současné kolmé parkování, které zde požadujeme za nežádoucí. Preferujeme proto rozšíření chodníku v této části ulice dle původního projektu a zajištění dostatečného místa pro pěší provoz vymezením podélného stání. Tím dojde i k usměrnění parkujících aut, která za současného stavu zasahují do chodníku.

Stále si myslíme, že celou záležitost je možné vyřešit ke spokojenosti a ochraně jak pacientů-chodců, tak v zájmu pacientů, kteří se do nemocnice dopravují autem, např. vyhrazením parkovacích míst pro ně. Budeme nadále jednat se zástupci městské části, aby zajistili chodcům důstojný, bezpečný a pohodlný prostor.

 

Co se nám podařilo vyjednat:

  • Podélné parkování v dolní části ulice U Nemocnice bude vyznačeno v souladu se současným stavebním uspořádáním, až se změní dopravní režim v ulici Pod Větrovem, kde bude kompenzován úbytek parkovacích stání.

 

Co zbývá dořešit:

  • Městská část bude zvažovat umístění dočasných parkovacích zábran (sloupků) v úseku ulice U Nemocnice od autobusové zastávky směrem k nově zrekonstruovanému úseku. Pěšky městem preferuje širší a bezpečný chodník pro pacienty, kteří se dopravují do nemocnice pěšky, a zavedení podélného stání po zkapacitnění parkování v širším okolí dle výše popsaného plánu MČ, a dále vyhrazení parkovacích míst pro pacienty nemocnice.

 

Pomozte nám prosím hlídat změny v dotčeném místě. Děkujeme!

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás