Přečtěte si inspirativní články na téma „Město žije a prosperuje tam, kde se dobře chodí“, které vyšly při příležitosti první mezinárodní konference Pěšky městem 2021 a byly doplněny o 3 nové v roce 2023.

Tuzemští i zahraniční odborníci sdílejí své vize ideálního města pro pěší. Dočtete se o konceptu patnáctiminutového města, o městě pro děti i pro seniory, o pomalém městě, udržitelném městě i městě sociálně spravedlivém. V nových článcích je hlavním tématem taktický urbanismus, který pomáhají vytvořit města živá a otevřená všem generacím.