Pražské spolky hodnotí „pololetí“ pražské koalice v dopravě

PRAHA – Čtyři pražské spolky zabývající se rozvojem města a dopravou zhodnotily první dva roky vládnutí pražské koalice v oblasti dopravy. Koalice podle nich plní řadu svých slibů a chválu sklízí hlavně za rozvoj cykloinfrastruktury. V celkové udržitelnosti dopravního systému, v klimatických výzvách nebo ve své otevřenosti ale sklízí kritiku.

Tisková zpráva spolků AutoMat, Pěšky městem, Holešovičky pro lidi a Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu (Rozumná doprava) ze dne 9. 2. 2021

 

Pražské spolky hodnotí “pololetí” pražské koalice v dopravě

Spolek AutoMat za pomoci spolků Pěšky městem,  Holešovičky pro lidi a Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu (Rozumná doprava) si posvítily na programové prohlášení současné koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojenců pro Prahu (TOP 09 a STAN) a společně vypracovali třicetistránkovou analýzu jejich dosavadního působení na pražském magistrátu. Obecně lze říci, že spolky hodnotí snahu koalice dělat věci jinak, než dosud. Přístup je však opatrný a tempo změn pomalé. Volají po větší otevřenosti a také konstatují odtažitost magistrátu či ochlazení spolupráce na některých společně řešených tématech.

Spolky v analýze naopak oceňují, že město pracuje na plnění řady svých slibů, a to „v mezích možností daných podmínkami v zastupitelstvu a strukturou městských organizací“. V dopravě se podle spolků město orientuje proinvestičně. Spolky přiznávají městu intenzivní přípravu Městského okruhu (bez ohledu na jeho kontroverznost), i stavby metra D. Město úspěšně posouvá i řadu menších záměrů. Nicméně plody této snahy bude Praha v plné míře sklízet až po roce 2022.

„Část prohlášení je ale formulovaná velmi neurčitě, což Radě dává prostor upozadit při jejich plnění požadavky na udržitelnost dopravy a klima. Je to dáno i tím, že dopravní směřování Prahy prakticky kontroluje opoziční většina v zastupitelstvu,“ říká Vratislav Filler z AutoMatu.

Dle spolků ani tato koalice „nepřekračuje Rubikon“ jasného směřování k udržitelné mobilitě. Důsledkem bude  pokračující automobilová dominance ve městě a další oslabování konkurenceschopnosti neautomobilové dopravy mimo něj – což je v rozporu s trendy ve vyspělých světových metropolích.

Konečně, v programovém prohlášení zcela chybí body jako zmírňování klimatických změn nebo naplňování cíle uhlíkové neutrality města. Chybí také opatření regulující objem automobilové dopravy při smogových situacích.

Další citace spolků k použití:

„Jsme přesvědčeni, že chůze je nejlepší způsob dopravy ve městě na krátkou vzdálenost. Chodci přinášejí městu prosperitu, společenský život, bezpečí a jsou bezemisní. I přes některá dílčí zlepšení podmínek pro pěší dopravu se však chodcům stále nedostává výrazné a jednoznačné politické podpory ve strategických dokumentech i na úrovni osvěty,“ vysvětluje Petra Syrová z Pěšky městem.

„V Praze doposud neexistovala koalice, která by problémům ulice V Holešovičkách věnovala větší pozornost. Je vidět mnoho malých pozitivních kroků a snahu tuto dopravně zatíženou komunikaci alespoň nějak uchopit. Bohužel, problémy se zdejší extrémní dopravou (100 000 aut/den) a z ní plynoucí negativní dopady, jako nadlimitní hluk a imise, nadále zůstávají každodenním chlebem Pražanů bydlících v této oblasti. Navíc, projekt zatunelování ulice zůstává pořád v nedohlednu,“ dodává Michal Trník z Holešovičky pro lidi.

„Vnější okruh by měl vést skutečně KOLEM Prahy a sloužit především pro dálkovou nákladní a osobní dopravu, nikoliv zavádět tranzitní kamiony do pražských městských částí a zvyšovat konkurenceschopnost automobilové dopravy v hlavním městě. Je zapotřebí revidovat koncepci tranzitní a městské dopravy pro Prahu a Středočeský kraj s ohledem na udržitelný, vyvážený a polycentrický rozvoj Pražské metropolitní oblasti v 21. století,“ uvádí Gabriela Lněničková ze spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu.

 

Výběr z analýzy (celá zde):

Směřování k udržitelnosti

Stávající politická reprezentace odmítá nést politickou odpovědnost za to, že Městský okruh připravuje ke zprovoznění dříve než vnější Pražský okruh, čímž bude porušena zásadní podmínka posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
U vnějšího okruhu si Rada nechala sporné trasování přes Suchdol potvrdit studií, která je ovšem značně neúplná a tendenční.
Přes historický úspěch začlenění proklamace o podpoře zahloubení ulice V Holešovičkách do programového prohlášení koalice není řešení této ulice prioritou.
Radnice zcela rezignovala na humanizaci Severojižní magistrály a u zklidnění historického centra se potýká s politicky motivovaným odporem, který zatím vede k velmi omezeným výsledkům.
Snaha magistrátu o snížení znečištění a klimatických dopadů pražské dopravy se dlouhodobě úmyslně vyhýbá klíčovému požadavku na pokles výkonu automobilové dopravy, což by efektivně přispělo k řešení obou problémů. Současná Rada v tomto nepředstavuje žádný zřetelný posun proti Radě předchozí.

Cyklo a pěší

Město zřetelně podporuje cyklistickou dopravu a úspěšně realizuje nejvíce cyklostezek i cyklopruhů v historii. Deficit cykloinfrastruktury je nicméně tak velký, že i přes současné pozitivní změny bude překonáván ještě desítky let.
V oblasti pěší dopravy jsou realizovány dílčí pozitivní kroky (přechody na Karlově náměstí, chodník z Vinohrad k Hlavnímu nádraží), stále ale není dostatečně silná pozice pěší dopravy, ať už v poradních orgánech, v koncepčních dokumentech či v investiční politice. Pěší dopravě se tak nedostává systémové podpory.

Příležitost jménem Covid

Rada nevyužila příležitosti covidových lockdownů k tomu, aby zavedla dočasná dopravní opatření ve prospěch bezmotorové dopravy jako většina srovnatelných měst v Evropě i ve světě. Pokračovala však alespoň příprava dlouhodobých nestavebních úprav pro cyklistickou dopravu. “Pražský přístup” má výhodu v tom, že tato opatření zůstanou v platnosti i po odeznění pandemie.

Kontakty:
Vratislav Filler, AutoMat, vratislav.filler@auto-mat.cz, 775 362 395
Jakub Holzer, AutoMat, jakub.holzer@auto-mat.cz, 728 891 602
Michal Trník, Holešovičky pro lidi, info@holesovickyprolidi.cz, 608 308 622
Petra Syrová, Pěšky městem, petra.syrova@peskymestem.cz, 776 769 331
Gabriela Lněničková, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, info@rozumnadoprava.cz, 736 769 594

 

Ilustrační obrázek, Martin Šnobr, Trojská lávka

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás