ZŠ a MŠ Koloděje

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v březnu 2016. Během května probíhalo mapování a dotazníkové šetření, 25. května se konalo setkání…