Chodníky na Praze 9 jsou zachráněny

V lednu 2022 se na nás obrátili obyvatelé čtvrti na Praze 9 (ulice Hejnická a Trojmezní) s prosbou o pomoc. Radnice MČ Praha 9 chtěla de facto zrušit v jejich čtvrti prostřednictvím tzv. opatření obecné povahy chodníky tím, že na nich zřídí zóny placeného stání. V důsledku toho by si to auta s lidmi prohodila. Parkovala by na chodnících a lidé by byli nuceni chodit po silnici.  

Celé opatření včetně obrazových příloh

Navržené opatření bylo v rozporu s mnoha předpisy a normami, jejichž úkolem je zajistit chodcům, včetně seniorů, dětí a osob s omezenou možností pohybu, pro něž platí zvláštní režim, bezpečný a bezbariérový pohyb po území.   

Oslovili jsme autorizovaného dopravního projektanta ing. Květoslava Syrového, který nám pomohl vypracovat proti návrhu námitky, ve kterých obyvatelé upozornili např. na tyto nedostatky: 

  • Chodci, zejména ti s kočárky, děti a senioři by byli nuceni parkující auta obcházet po silnici, což by zásadně ohrožovalo jejich bezpečnost. 
  • V ulici Hejnická sídlí stacionář a pečovatelská služba, Sociální služby Praha 9, Domov se zvláštním režimem Červeného kříže. Vyskytuje se v ní tedy zvýšené množství osob seniorského věku i osob s omezenou schopností pohybu či orientace.
    Faktickým přerušením chodníků by tak došlo k zásadnímu omezení jejich práv plynoucích z vyhlášky MMR č. 398/2009.  
  • Návrh nerespektoval minimální šířku chodníku 1,5 m. Nebyl by tak zajištěn průjezd s vozíkem nebo kočárkem. 
  • Pro obcházení chodníků, na nichž měly dle návrhu opatření legálně parkovat auta, po vozovce musí být umožněn bezbariérový přístup (např. snížené obrubníky) na přilehlé části chodníků, což nebyl. 
  • Zaparkovaná auta by dále přerušila přirozenou vodící linii využívanou pro orientaci nevidomými a slabozrakými. 
  • Obyvatelé domů odstřižených od sítě chodníků by museli vstupovat rovnou do vozovky bez dostatečných rozhledů. Například malé děti nebo vozíčkáři (ale i zvířata) přes zaparkovaná auta blížící se vozidlo vůbec neuvidí a podobně řidiči vozidel neuvidí je. 

 

Navrhli jsme projednání této kauzy na Komisi pro pěší a bezbariérovost, kde jsme stálým hostem. Komise předvolala radního pro oblast dopravy Tomáše Holečka (ODS/Svob.) k podání vysvětlení a doporučila zohlednit v opatření oprávněné požadavky chodců a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

MČ Praha 9 na základě mnoha připomínek od občanů vypracovala nový návrh úpravy dopravního značení, na kterém nalezli shodu všichni zúčastnění.

Jsme rádi, že naše zkušenosti a odborné zázemí pomohly obyvatelům Prahy 9 ochránit ty nejohroženější – chodce, děti, seniory i hendikepované osoby.  

Naše práce je stejně důležitá, jako vaše dary, bez kterých bychom ji nemohli dělat. Společně tak měníme město v lepší místo pro život. Děkujeme, že v tom jdete s námi.   

Chodník není od slova parkovat…

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás