Bilance Bezpečných cest do školy za rok 2020  

Rok 2020 byl z hlediska školní docházky poněkud nestabilní. I v podmínkách distanční výuky jsme nicméně se školami pracovali na tom, aby jejich okolí bylo bezpečné a aby děti, až se jednou do škol vrátí (a doufejme, že to bude již brzy), mohly do školy chodit bezpečně, samostatně, zvesela a s radostí. 

Už je hotovo

V loňském roce se podařilo dokončit několik míst z předcházejících ročníků, jak jsme o tom již informovali v aktualitách zde a zde. Hned tři místa se zlepšila u ZŠ V Remízku na Barrandově, bezpečnější přecházení je u ZŠ Nepomucká, ZŠ Ružinovská, na křižovatce Osadní x Dělnická, nově také v Kunraticích na křižovatce Vídeňská x K Zeleným Domkům.  

Na mnohých dalších místech pokročila projektová příprava a v roce 2021 by se tak měly dokončit další úpravy u ZŠ Nepomucká nebo ZŠ U Parkánu, z dopravních studií projektů Bezpečných cest do školy pochází plánované realizace u zastávky Toulcův dvůr (ZŠ Kozinova), nebo několik úprav v ulici U Santošky. Problematické je naopak projednávání návrhů vzniklých pro  městskou část Praha 4. Z důvodu nesouhlasného stanoviska vedení této městské části se zcela zastavila projektová příprava křižovatek Petra Rezka x Na Vítězné pláni nebo Ke Krči x U Staré pošty, výrazně byl přepracován a z hlediska zklidnění dopravy minimalizován projekt v ulicích Filosofská a Vavřenova. Projednávání stavebních úprav pro zvýšení bezpečnosti dětí stále vázne v ulici Jitřní. S odmítavým stanoviskem se setkává také projednávaný projekt pro ulici Mezivrší, děti ze ZŠ Školní se tak zatím místo bezpečnějších pěších cest dočkaly jen nových parkovacích stání, která zcela zabírala chodník hojně využívaný školáky. Podle nejnovějších informací byla ulice po téměř ročním úsilí místních rodičů, opozičních zastupitelů i nás opět navrácena chodcům.

Ročník 2020

Školní projekty Bezpečných cest do školy z loňského roku jsme úspěšně ukončili a dopravní studie jsme předali příslušným městským částem. Žádosti o realizace z rozpočtové položky BESIP nyní posuzuje magistrátní pracovní skupina (celkem 6 žádostí z letošního ročníku, jedna z předloňského). Výsledkem školních projektů z roku 2020 je dále přislíb stavební úpravy ostrůvků pro přecházení na Kutnohorské ulici v Dolních Měcholupech a vypracování projektu pro seřízení světelné signalizace na křižovatce Kartouzská x Drtinova u OC Nový Smíchov. O instalaci stojanů na kola a koloběžky zažádala ZŠ Pod Žvahovem a ZŠ Kutnohorská. Žádosti cyklostojany byly předány Technické správě komunikací a čekají na vyřízení. Se školami dál pracujeme v rámci jejich školních plánů mobility. 

Nové školy

Na bezpečných cestách do školy jsme začali pracovat se třemi novými školami ZŠ Chodov, ZŠ Na Dlouhém lánu a MŠ, ZŠ, SOŠ a Gymnáziem pro sluchově postižené v Ječné ulici. Vstupní analýza dopravy, tedy dotazníkové šetření i mapování cest do školy bude probíhat on-line, jak jinak 😊.  

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás