15minutové město – vize nebo realita?

Za patnáct minut do práce, na nákupy, za zábavou i domů. To je koncept, který v současné době hýbe světem urbanismu a je skloňován na radnicích od Paříže po Toronto. Jak přesně se dá naplánovat 15minutové město? A jak si v tomto ohledu stojí Praha?

Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z. s., k přednášce profesora Carlose Morena, která proběhla v rámci cyklu Urban Talks dne 13. 4. 2022 v CAMP. Akce se zúčastnili také pražský primátor Zdeněk Hřib a 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Profesor Moreno a jeho unikátní koncept „15minutového města“ poprvé živě v Praze

Otázkám vztahu urbanismu a plánování rozvoje města se věnovala přednáška profesora Morena, autora konceptu patnáctiminutového města, který přijal osobní pozvání organizace Pěšky Městem. Očekávaná přednáška byla zaměřena na Prahu a její příležitosti i překážky v přeměně v město krátkých vzdáleností. Carlos Moreno získal uznání jako vědec s inovativním myšlením a unikátním přístupem k problémům měst. V říjnu loňského roku se online účastnil konference pořádané organizací Pěšky Městem.

Na přednášce profesora Morena mimo jiné zaznělo: “Města patří mezi největší původce emisí CO2 a hlavním zdrojem emisí je doprava.  Abychom dosáhli co nejdříve uhlíkové neutrality, je třeba radikálně změnit městský životní styl a zkrátit vzdálenosti za každodenními cíli. Základem konceptu patnáctiminutového města je plnohodnotný společenský život v polycentrickém a udržitelném městě. Znamená to, že jak bydlení, tak práce, školy, obchody, zdravotní péče a místa pro trávení volného času jsou v dochozí vzdálenosti. Snižuje se tím závislost na automobilech a šetří čas, který mohou lidé využít k tomu, aby žili spokojenější a šťastnější život.”

Akci svou osobní účastí podpořil a zahájil pražský primátor MUDr. Zdeněk Hřib, který k tématu
uvedl: „Koncept patnáctiminutového města, kterým se profesor Moreno zabývá může nepochybně zlepšit kvalitu života nejen Pražanům. Data, která máme v hlavním městě k dispozici je možné efektivně využít ke zvýšení občanské vybavenosti v jeho hustě obydlených částech. V konečném důsledku by to mohlo pozitivně ovlivnit i celkový vývoj provozu ve městě a potřebu obyvatel dojíždět do centra. Profesor má navíc velký zájem v těchto záležitostech Praze pomoci i do budoucna, to je dobrá zpráva. Velmi si toho vážím,” říká, primátor Zdeněk Hřib.

Kromě přednášky proběhl 14. dubna také prakticky zaměřený workshop „Rozvoj Prahy očima Carlose Morena“ určený architektům, urbanistům, dopravním projektantům a úředníkům, který se konal pod záštitou RNDr. Martina Bursíka, předsedy Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima ve vzdělávacím centru Sněmovní 7. Workshop se věnoval principům Morenova konceptu a jejich promítnutí do projektování a studií. Na workshopu byly představeny 3 záměry pro lokality Pragovka, Bubny – Zátory a Nákladové nádraží Žižkov, o kterých účastníci diskutovali a získali zpětnou ke svým projektům z pohledu jeho konceptu. Součástí byla i věcná diskuse k otázkám přeměny měst, příležitostem i překážkám, které Prahu i další města v následujících letech čekají.

„Návštěva profesora Morena v Praze je důležitá zejména proto, že může výrazně posunout naše uvažování o rozvoji pražské metropole. Klíčové v jeho konceptu je tzv. common good, tj. všeobecné blaho obyvatel měst. Nabízí jim spokojenější a šťastnější život v místě, kde žijí, a to přeuspořádáním jeho funkcí v čase i prostoru. Pokud nebudeme muset každý den cestovat za prací, vzděláním či k lékaři autem, ušetříme čas a navíc snížíme svou závislost na fosilních palivech. A té se musíme co nejdříve zbavit, nejen kvůli hrozící klimatické katastrofě, ale také z důvodu odstřižení od ruské ropy a plynu.“ vysvětluje předsedkyně organizace Pěšky Městem Petra Syrová.

15minutovému městu a chůzi jako nejlepšímu způsobu dopravy na krátkou vzdálenost jsme se věnovali i na podzimní konferenci Pěšky městem nebo v konferenčním sborníku.

Pro aktuální informace a záznam z akce sledujte náš websociální sítě.

Kontakty:

Pěšky městem: Petra Syrová, petra.syrova@peskymestem.cz, T.775 065 435

Přílohy:

Záznam přednášky Urban Talks, CAMP, 13. 4. 2022

Pěšky městem, z. s.

Webové stránky profesora Morena

 

Návštěvu profesora Carlose Morena podpořili:

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás