ZŠ Dolákova a ZŠ Don Bosco mají zmapováno

První setkání pracovní skupiny projektu BCŠ na ZŠ Dolákova, foto PM

Ve spolupráci s MČ Praha 8 pokračujeme v projektu Bezpečné cesty do školy na dvou bohnických základních školách, ZŠ Dolákova a Církevní ZŠ logopedické Don Bosco. Tyto dvě školy spolu těsně sousedí, ale přeci jsou v něčem jiné. ZŠ Dolákova je zřízena městskou částí, Církevní ZŠ logopedická Don Bosco Arcibiskupstvím pražským. Na první pracovní schůzce projektu jsme se se školami dohodli, že by bylo zajímavé provést první fázi projektu, tj. mapování dopravně rizikových míst na cestách dětí do školy odděleně, protože do logopedické školy jezdí hodně mimopražských dětí, které mají své specifické požadavky.

Začátkem února se uskutečnila první schůzka pracovní skupiny za účasti pana místostarosty Petra Vilguse. Děti připravily precizní prezentace, členové pracovní skupiny se zájmem sledovali výsledky první fáze projektu na obou školách.

Z mapování vyplynuly zajímavé závěry. Mimo jiné i ten, že v ZŠ Don Bosco je podíl dovážených dětí poměrně vysoký (40 %), proto je automobilový provoz před vjezdem do školního areálu ráno i odpoledne velmi frekventovaný a nebezpečný. 57 % žáků označilo toto místo jako velmi nebezpečné, a proto bylo zařazeno jako jedno z míst k řešení v dopravní studii. Děti si také stěžovaly, že autobus, kterým se některé z nich dopravují, nejezdí blíž ke škole.

V rámci setkání pracovní skupiny byla vybrána a k podrobnému prověření a řešení v dopravní studii všemi schválena tato místa:

  1. Přecházení křižovatky Dolákova x Feřtekova (jižně od ZŠ)
  2. Prostor mezi vchody do obou ZŠ včetně křižovatky Dolákova x Hackerova
  3. Prostor v okolí MŠ Dolákova v ul. Hackerova
  4. Přecházení v okolí křižovatky Feřtekova x Kusého
  5. Přecházení ul. Kusého od DDM k ZŠ
  6. Přecházení ul. Feřtekova u konečné autobusu
  7. Chodník vs. parkování v ul. Dolákova mezi ZŠ a MŠ

Prezentace výsledků žákovského mapování a dopravního průzkumu naleznete na stránce projektu.

V první polovině dubna čeká žáky společný dopravní monitoring v okolí obou škol, kterému bude předcházet beseda se zástupci žákovského parlamentu o vztahu dopravy a života ve městě.

Zprávy z monitoringu přineseme v dalších aktualitách.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás