Znečištění pražského ovzduší: napsali jsme primátorce

Zdroj: Wikimedia Commons

Vážená paní primátorko,

letošní smogovou sezónu již máme (i my Pražané), doufejme, za sebou, nesmíme však zapomenout na to, jak snadné je pražskou kotlinu rychle a nadlouho zamořit nebezpečnými zplodinami, zejména jemnými prachovými částicemi, které se nám všem usazují hluboko v plicních sklípcích a jichž se už nikdy nezbavíme ani při sebezdravějším životním stylu.

Podle zákona na ochranu ovzduší může být hygienický limit pro znečištění ovzduší prachovými částicemi překročen za celý rok 35krát.  Podle údajů uveřejněných na portále Českého hydrometeorologického institutu však jen v prvních dvou měsících letošního roku byl tento limit ve 12 pražských lokalitách, kde se znečištění ovzduší měří, překročen 20 až 30krát.  Největší znečištění – více než trojnásobek hygienického limitu pro koncentraci prašných částic – a zároveň nejčastější překročení (31krát) bylo zaznamenáno dokonce v areálu mateřské školky ve Vršovické ulici v Praze 10!

Průběh této zimy, kdy teplota klesala hluboko pod nulu a často se opakovaly teplotní inverze provázené nadlimitním znečištěním ovzduším, nás všechny poznamenal, zejména však ty nejslabší z nás. Dětem, starším či zdravotně oslabeným lidem se vracela onemocnění dýchacích cest nebo měla těžší či zdlouhavější průběh než bývá zvykem a chřipková sezóna propukla stejně brzo jako ta smogová.

Přestože Evropská komise Praze již léta hrozí sankcemi za překračování imisních limitů (a Praha žádá o výjimky), přestože je obecně známo, že v Praze (podobně jako v jiných velkých městech) se na znečištění ovzduší prachovými částicemi z převážné části podílí automobilová doprava, přestože Světová zdravotnická organizace varuje, že znečištění ovzduší prachovými částicemi zkracuje život, zvyšuje riziko vzniku různých chorob (vedle onemocnění dýchacích cest např. i kardiovaskulárních chorob, astmatu atp.) či zhoršuje jejich průběh, nezaznamenaly jsme během smogových situací žádnou aktivitu města směrem k omezení individuální automobilové dopravy, která by situaci mohla zlepšit, a sami Pražané jezdili autem možná dokonce více než jindy, v mylném domnění, že se před smogem uchrání v autě.

Obracíme se proto na Vás, paní primátorko, jako na nejvýše postavenou zástupkyni města s dotazem, jaká opatření chystáte, aby se smogové situace již znovu neopakovaly a nemuseli jsme všichni dýchat nadlimitní koncentrace škodlivin převážně z dopravy po celý rok. Zajímá nás zejména:

  • kdy bude mít Praha konečně svůj regulační plán, jehož zřízení obcím umožňuje zákon na ochranu ovzduší,
  • zda Praha zakáže vjezd automobilům do města či jinak omezí autodopravu při smogových situacích,
  • zda Praha poskytne při smogových situacích bezplatně MHD,
  • zda a jakým způsobem bude Praha podporovat a rozvíjet pěší dopravu jakožto základní a zcela bezemisní způsob osobní přepravy,
  • kolik nových kilometrů kolejové městské hromadné dopravy Praha chystá otevřít a v jakém časovém horizontu,
  • jaká osvětová a informační opatření chystáte, aby občané pochopili, že čím více budou jezdit autem, tím hůře pro jejich zdraví, zdraví jejich dětí i pro jejich peněženky a naopak, že čím více budou chodit či jezdit na kole, tím lépe pro ně.

 

Doufáme, že Praha nastoupí rychlejší cestu k živému a čistému městu. Nabízíme k tomu své zkušenosti z dlouholetých projektů na podporu bezmotorové dopravy a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S pozdravem

za Pražské matky
Jarmila Johnová, předsedkyně

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás