Zahajujeme rozsáhlý průzkum cestování do škol

Jak cestují české děti do škol? Jaké problémy vnímají samy děti, jejich rodiče nebo školy? Co mohou udělat obce, aby podpořily zdravé a udržitelné cesty, zvýšily bezpečí a atraktivitu pro malé i větší chodce a cyklisty? Do jaké míry narůstající trend dovážení dětí do škol autem ovlivňuje dopravní zátěž v obcích a stav životního prostředí? Na tyto a další otázky budeme hledat odpověď ve spolupráci s odborníky na sociologii a sociální geografii v rozsáhlém průzkumu.

Organizace Pěšky městem sleduje trendy v oblasti dopravy do školy už více než dvě desítky let. Díky programu Bezpečné cesty do školy realizovanému v Praze máme k dispozici podrobná data z průzkumů mezi dětmi, rodiči i pedagogy, kdy každoročně zpracováváme a vyhodnocujeme odpovědi minimálně tisíce dětí a stovek rodičů. Ve spolupráci s dopravními projektanty u každé zapojené školy, kterých za dobu trvání programu bylo více než 60, s dětmi sledujeme a vyhodnocujeme dopravu a chování účastníků provozu. V průběhu kampaně Pěšky do školy zase komunikujeme se stovkami škol z celé České republiky, věnujeme se podrobnému sledování problémů, které v souvislosti s dopravou vnímají školy i rodiče, zpracováváme evaluační dotazníky a zjištění upřesňujeme díky hloubkovým rozhovorům se školními koordinátory.

Zkušenosti a informace, které jsme díky naší dlouhodobé práci se školami shromáždili, obohatíme o analýzu statistických dat z veřejně přístupných zdrojů, hloubkové rozhovory a další potřebná šetření.  Vytvoříme informační databázi odpovídající na řadu otázek týkajících se cestování dětí do škol, volby dopravních prostředků a motivací rodičů.

Kvalitní vstupní data jsou zásadní pro uskutečnění systémových i lokálních změn v okolí škol i změny chování dětí, rodičů i pedagogů – zejména způsobu cestování do škol.  Prvotní analýza je důležitá i pro dosažení co největšího dopadu realizovaných opatření či kampaní a jeho následné vyhodnocení.  Pokud budou školy, úředníci a politici znát hlavní problémy a potřeby lidí, mohou navrhovat opatření, která budou fungovat a přinesou pochopení, spokojenost i zlepšení.  Jako praktický výstup proto připravíme konkrétní doporučení pro zřizovatele škol i pro obecní samosprávy, která jim pomohou při zavádění opatření na zklidnění dopravy.

Dosavadní zjištění z projektů Bezpečné cesty do školy v letech 2018-2020

Projekt realizujeme díky podpoře Ministerstva životního prostředí, na jeho realizaci spolupracujeme se socioložkou Michaelou Trtíkovou a odborníky ze sociálně geografického studia SocGeo. Projekt nemusí vyjadřovat vyjadřovat stanoviska MŽP.

     

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás