Vyzkouší Praha změnu? Navrhli jsme zklidnění dopravy u ZŠ Grafická na Smíchově pomocí taktického urbanismu

Odevzdali jsme koncepční návrh, jak rychle a levně změnit okolí školy v Grafické ulici. Hlavním cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti dětí při každodenních cestách do školy a ze školy a vytvoření bezpečného a funkčního prostoru před budovou školy. Návrh usiluje o zlepšení vizuálního vyznění prostoru a potvrzení charakteru ulice jako primárně rezidentní oblasti se zvýšeným pohybem dětí. Navržená opatření pomohou předcházet nežádoucímu chování řidičů (obzvláště rychlé jízdě) a porušování dopravních předpisů (parkování v nároží křižovatek). Autorem dopravního řešení je Květoslav Syrový, dále jsme spolupracovali s architektkou Zuzanou Vranou a výtvarníkem Jakubem Karlíkem.

Škola sídlí v budově z roku 1902 v Grafické ulici mezi frekventovanými komunikacemi Plzeňská a Holečkova. Pro tradiční blokovou zástavbu Smíchova z konce 19. a počátku 20. století jsou charakteristické relativně úzké komunikace, zde navíc ve velmi strmém terénu. Podél většiny chodníků parkují auta, chodníky jsou úzké, často lemované červeným a červenobílým zábradlím. V cestě jsou navíc často sloupky od dopravních značek či přetékající odpadkové koše. Na křižovatkách u školy nejsou přechody, auta zde velmi často parkují v nárožích. Přestože je zde vyznačena zóna 30, nevidíme tu nic, co by usměrňovalo rychlou jízdu přímými úseky ulic.

Koncepční návrh, který jsme v červnu 2024 odevzdali Praze 5 pracuje s metodou asfalt artu, který je navržen v nárožích křižovatek, kde rozšiřuje plochu určenou pěším, zkracuje vzdálenost nutnou pro překování křižovatky a zároveň upozorňuje na pohyb chodců. Asfalt art v kombinaci s dopravním značením a sloupky zabraňuje nežádoucímu parkování v nárožích. Rozšíření nároží spolu s doplněním zpomalovacích polštářů výrazně zvyšuje bezpečnost chodců. Dále je pak barevně podtržen nově vzniklý předprostor školy, který je doplněn minimalistickým mobiliářem.

CELÝ NÁVRH JE DOSTUPNÝ ZDE.

Výhody navrhovaného řešení:

  • zvýšení bezpečnosti,
  • zlepšení estetické kvality prostoru,
  • rozšíření prostoru před školou,
  • prevence dopravních přestupků,
  • odlišení prostoru pro chodce a pro automobily,
  • pilotní zkušební režim před stavební změnou.

 

Výtvarný koncept navazuje na historii místa a odkazuje na to, že v ulici sídlily grafické závody Václava Neuberta, který patřil k předním pražským tiskařům a nakladatelům první poloviny 20. století. Tisklo se zde mnoho publikací, především kartografických děl a atlasů a přední umělecko-reportážní ilustrovaný časopis první republiky Pestrý týden. Do samotného návrhu jsme zapojili děti a na ulici se tak objeví jejich písmenka, číslice a symboly. Těšíme se, že se děti podaří zapojit i do samotné realizace.

 

 

Návrh vznikl ve spolupráci s Prahou 5, děkujeme.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás