Vytvářejme si spojence, ne nepřátele. Zúčastnili jsme se konference Zelená modernizace Česka 2024

Konference, nad kterou převzal záštitu prezident Petr Pavel, přinesla inspiraci a příklady dobré praxe z oblasti zelené modernizace a spravedlivé transformace. Vizi udržitelné budoucnosti Česka v oblastech byznysu, energetiky, dopravy a zemědělství prezentovalo několik odborníků a odbornic. Těší nás, že jsme mohli být s Pěšky městem součástí této akce a představit naši představu o transformaci dopravy. Zde jsou naše hlavní postřehy a závěry.

 

Transformace dopravy je o lidech 
Doprava je pouze prostředek, jak se dostáváme k cíli. Za tím vším je člověk se svými každodenními potřebami, za kterými cestuje. Každý zástupce místní správy by měl znát svoji lokalitu, její demografickou skladbu, potřeby lidí, kteří tam žijí i potenciál území. A podle této analýzy pak může navrhovat změny v oblasti dopravy. Doprava, která prošla spravedlivou transformací, má být udržitelná a zlepšit život lidí i životní prostředí.

 

Chceme být u toho 
To zaznělo z úst mnoha řečníků, např. mladé Generace Z, odborů z oblasti těžebního průmyslu a energetiky. Pokud vynecháme nějakou skupinu obyvatel z procesu transformace jakéhokoli odvětví, nemůže to být spravedlivá transformace. Ostatně jejím hlavním mottem je „Leave no one Behind!“ Vytvářejme si spojence, ne nepřátele, kteří se cítí nedocenění a opomenutí. Čerpejme z jejich zkušeností a naslouchejme jejich potřebám.

Potřebujeme odvážné lídry 
Bez lídrů, kteří mají odvahu přicházet s těžkými tématy, dobře o nich komunikovat a navrhovat inovativní řešení, nemůže dojít k systémové změně. Platí to i pro spravedlivou transformaci. Lokální příklady dobré praxe dokáží motivovat, ale potřebujeme politiky, kteří zajistí jejich rychlé šíření prostřednictvím systémových změn, především na úrovni legislativy, strategií a politických rozhodnutí.

Komunikovat srozumitelně a intenzivně 
Každá transformace začíná v našich myslích. Pokud nebudeme lidem vysvětlovat proč je zapotřebí něco změnit a co dobrého jim to přinese, nebudou tomu rozumět a snadno se stanou obětí různých dezinformací a spekulací. Téma změny klimatu by se mělo průřezově prolnout do veřejné i odborné debaty a do komunikace veřejnoprávních médií. Všem by prospělo méně strašit lidi a více mluvit o přínosech pro náš život i budoucnost našich dětí.

Kompletní záznam akce najdete na webu České televize.

Petra Syrová a Marie Čiverná u naší prezentace výzvy Pěšky do školy

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás