Urxova ulice: kličkování kolem kontejnerů

Na křižovatce Urxova x Křižíkova chybí přechod pro chodce. Místo bezpečného přecházení zde začátkem září vznikla velká díra pro podzemní kontejnery. Foto PM

V rámci jarního dotazníkového šetření v projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Lyčkovo náměstí děti vyhodnotily jako jedno z nejnebezpečnějších míst křižovatku Urxovy a Křižíkovy ulice. Hlavní problém spatřují v tom, že v přímém směru z Urxovy ulice, kudy přicházejí od zastávky tramvaje a logicky pokračují do školy, není vyznačený přechod pro chodce. Přechod, který je kousek dál směrem ke Karlínskému náměstí, znamená pro chodce příliš velkou zacházku a je využíván jen minimálně. Během dopravního monitoringu jsme zjistili, že zatímco ráno zde v tomto místě (tedy mimo přechod) přešlo 212 dětí a 84 dospělých, nedaleký přechod ve stejné době využilo jen 33 dětí a 28 dospělých.

Pracovní skupina projektu, složená z dopravních odborníků, zástupců školy i městské části, vybrala v červnu toto místo jako jednu z lokalit, kterými se má zabývat vznikající dopravní studie. Již na tomto setkání pracovní skupiny jsme byli upozorněni, že na nároží Urxovy a Křižíkovy ulice mají být vybudovány podzemní kontejnery na tříděný odpad. Obrátili jsme se proto neprodleně na Městskou část Praha 8 s žádostí, aby projekt výstavby kontejnerů vzhledem ke zjištěným pěším vazbám přehodnotila. Projekt však byl již v takové fázi, že jeho pozastavení nebo zrušení nebylo možné a v prvním zářijovém týdnu byly skutečně zahájeny výkopové práce. Kontejnery zde tedy budou.

Dopravní projektant, který připravuje studii s návrhy na úpravu nebezpečných míst v okolí školy a zajištění bezpečných cest dětí do školy, bude s touto skutečností pracovat. Věříme, že se podaří skloubit bezpečnější prostředí pro děti, které se dopravují pěšky nebo na kole, s oprávněnou snahou o ekologické třídění odpadu.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás