Stárnutí a veřejný prostor

Ilustrační foto, K. Syrový

Zúčastnili jsme se kulatého stolu na téma Stárnutí a veřejný prostor, který v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Krajský úřad Středočeského kraje. Stárnutí populace je nesporné, ale jak upozornil Mgr. Jan Lorman, ředitel společnosti Život 90, nejde jen o zachování optimálního fyzického zdraví, ale je potřeba přidaným létům života dodat také smysl a umožnit seniorům podíl na společenském i politickém životě. Možnost bezpečného a pohodlného pohybu seniorů v ulicích je základním předpokladem udržení soběstačnosti a sociálních kontaktů i ve vyšším věku, proto upozorňujeme na to, že potřebám seniorů vzhledem k veřejnému prostoru by měla být věnovaná zvýšená pozornost. Na kulatém stole dále vystoupil Ing. Jan Doubek ze společnosti Pohoda Transport, která zprostředkovává dopravu osob se sníženou možností mobility včetně doprovodu na úřadech či v nemocnicích. Zástupkyně z Bytového družstva seniorů představily inovativní koncept seniorského cohousingu.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás