Šlo by to i jinak: výsledky mapování cest do ZŠ Filosofská

Prezentace výsledků žákovského mapování cest do a ze školy, foto PM

Pod názvem ZŠ Filosofská se skrývají školy dvě: objekt Filosofská a objekt Jitřní. Obě školy jsou specializované, na Filosofské je rozšířená výuka jazyků, na Jitřní zase tělesná výchova. Do obou objektů v pražských Hodkovičkách dojíždí za vzděláním přes 900 dětí, a to jak z Prahy, tak i z obcí v jejím okolí. Právě kvůli nutnosti dovážet děti i z větší dálky rodiče na této škole již několik let usilují o zřízení bezpečného parkování před školou. I z tohoto důvodu se škola přihlásila do projektu Bezpečné cesty do školy.

Z mapování a dotazníkového šetření v obou budovách školy vyplynuly zajímavé závěry. Podíl dovážených dětí je na této škole opravdu poměrně vysoký – ranní cestu do školy absolvuje autem okolo 40 % dětí. Přitom pro cestu ze školy se podíl cest autem sníží zhruba na 20 %, z čehož vyplývá, že minimálně polovina dětí, které ráno vozí rodiče autem, je schopná cestu absolvovat samostatně a autem by tedy ráno jezdit nemusela. Vysoký podíl cest autem není možné obhajovat ani velkou dojezdovou vzdáleností. Z mimopražských obcí sem dojíždí jen něco málo přes10 % dětí. Na kole jezdí do školy pravidelně dva žáci – jeden je z Jesenice a zdolává tak cestu dlouhou 11 km, druhý to má sice blíž, ale cestou z Modřan ho zase čeká pořádný kopec. Z toho je vidět, že děti se nebojí jezdit na kole, i když to mají daleko nebo do kopce.

Jitřní – je to opravdu přechod?, foto PM

A co dětem v cestě pěšky nebo na kole brání? Nutno přiznat, že dopravní situace před oběma budovami není zdaleka ideální. U objektu Jitřní je jen provizorně vyznačený přechod, a to ještě na nevhodném místě, takže děti přebíhají mezi autobusy a narychlo odstavenými auty. Ze zastávky vede štěrkový, opět provizorní „chodník“, který je navíc využíván spíše jako parkoviště (nutno přiznat, že většinou zde parkují členové pedagogického sboru), takže bezpečná cesta pro děti dojíždějící autobusem (26 %) ke dveřím školy prakticky neexistuje, byť to není více jak 50 metrů. Objekt Filosofská leží v podstatě v parku a vede k němu široká cesta, která vypadá jako luxusní chodník. Ve skutečnosti však po této cestě jezdí nejen auta zaměstnanců firmy sídlící v objektu bývalých jeslí, ale často i rodiče žáků, takže i zde se děti ráno musejí proplétat mezi auty. Pro cestu na kole nebo koloběžce dětem i rodičům u obou objektů chybí možnost bezpečné úschovy.

Zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy upozornil na to, že prostranství před školou má z hlediska veřejného prostoru podobný potenciál jako například náves nebo náměstí. Je to místo, kde se lidé přirozeně sdružují, a zasloužilo by si vhodné architektonické zpracování. O možnosti zapojení architektů budeme dále jednat s městskou částí.

Pracovní skupina se shodla na výběru následujících míst pro zpracování v rámci dopravní studie. Za objekt Jitřní se zaměříme na prostor před  budovou ZŠ v Jitřní ulici, přechod na rušné křižovatce ulic Údolní a V Hodkovičkách a na křižovatku ulic Jitřní a Nad Hájem. U objektu Filosofská to bude opět prostor před školou a dále křižovatka ulic Vavřenova x Klánova x Filosofská. Na těchto místech proběhne v následujícím týdnu monitoring dopravy.

Stránku školního projektu naleznete zde.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás