Setkali jsme se s prezidentem Petrem Pavlem

Dne 25. 4. 2023 jsme se zúčastnili spolu s dalšími zástupci environmentálních organizací Zeleného kruhu a Klimatické koalice setkání s panem prezidentem při příležitosti Dne Země. Měli jsme to štěstí zažít historický okamžik, kdy se po 20 letech Pražský hrad opět symbolicky otevírá dialogu se zástupci aktivní občanské veřejnosti.

Neziskové organizace pomáhají řešit nejpalčivější celospolečenské problémy v mnoha oblastech a mohou být pro stát důležitým partnerem. Jsou pro veřejné instituce velkým zdrojem know-how a informací z terénu společnosti, neboť detekují aktuální problémy a mají díky tomu velký potenciál nalézat fungující řešení nebo upozorňovat na hrozby. Poskytují služby na profesionální úrovni, vyvíjejí odbornou činnost a tvoří důležitý podpůrný pilíř v mnoha oblastech, kde má role státu své rezervy. Jsme rádi, že pan prezident si toho je vědom, chce využít potenciál těchto organizací a je otevřený spolupráci na mnoha úrovních.

O čem se debatovalo

Předmětem schůzky s prezidentem byla role neziskových organizací ve společnosti a jejich zapojení při tvorbě a implementaci veřejných politik. Byli jsme potěšeni, že prezident i ekologické organizace shodně vnímají význam ekologie a potřebu ukazovat praktická řešení. Byly dohodnuty konkrétní kroky další spolupráce.

Shodli jsme se na zájmu nastolovat témata životního prostředí a spolupracovat v rámci prezidentových návštěv v regionech. Pražský hrad by se také mohl stát místem pro celospolečenská setkávání k tématům ochrany přírody, klimatu i zelené transformace české a evropské ekonomiky, jít vlastním příkladem a přispět k environmentálnímu vzdělávání a osvětě.

Klimatická změna a transformace dopravy

Na programu byla debata k tématům ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, diskutovalo se o klimatické změně, odklonu od fosilních paliv, spravedlivé transformaci a dopravě.

Náš příspěvek byl právě o dopravě a potřebnosti její transformace. Vnitrostátní doprava v ČR je dle nejnovějších dat EEA zdrojem 15 % emisí skleníkových plynů. Doprava je tak po energetice a průmyslu třetím největším problémem, který je třeba rychle a efektivně řešit vzhledem ke klimatickým změnám, i faktu, že Česká republika má ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jednu z největších uhlíkových stop.

Zdůraznili jsme nutnost podpory a rozvoje pěší a cyklistické dopravy budováním bezpečné a pohodlné infrastruktury v souladu s principy města krátkých vzdáleností, jehož cílem je snížit závislost na automobilech a zpřístupnit lidem vše, co každý den potřebují, ve vzdálenosti, kterou mohou překonat pěšky.

Upozornili jsme na to, že je třeba zklidňovat dopravu ve městech a obcích prostřednictvím zavádění zón 30 km/h, nízkoemisních zón, mýtného, revizí parkovací politiky, budování kvalitní sítě městské a příměstské dopravy.

Také jsme vysvětlili, že odklon od fosilních paliv a využívání čisté mobility v praxi neznamená, že všichni přesedláme z našich starých aut na elektromobily. Využívat alternativní pohon je jistě žádoucí. Vedle elektromobility je však zapotřebí podporovat i tu nejčistší a zcela bezemisní dopravu, jakou je chůze nebo doprava na kole, která je často opomíjena ve veřejných diskusích i navrhovaných opatřeních a politikách. Právě tato aktivní, a navíc zdravá a ekologicky šetrná doprava je důležitým klíčem k řešení nejen ekologické zátěže, ale i velkého prostorového zahlcení měst auty. Čím bezpečnější a pohodlnější budeme mít možnost dopravovat se po městě na krátké vzdálenosti pěšky nebo na kole, tím méně budeme závislí na autech.

Jsme plni očekávání a naděje, že s novým prezidentem se do naší země vrací lidem příležitost podílet se na řešení problémů a vidět zase světlo na konci tunelu.

 

Společná tisková zpráva Zeleného kruhu a Klimatické koalice z úterý 25. dubna 2023 zde.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás