První zprávy z projektů Bezpečné cesty do školy 2018

Setkání s rodiči v ZŠ Lyčkovo náměstí, foto PM

Ve školách zapojených do dalšího ročníku programu Bezpečné cesty do školy proběhly první schůzky, na kterých jsme rodičům žáků představili cíle a průběh školního projektu a debatovali s nimi o jejich pohledu na dopravu dětí do školy a o tom, co je v této souvislosti těší i trápí. První poznatky jsme shrnuli do krátkých reportů z jednotlivých škol. 

ZŠ Školní
Se zástupci rodičů jsme se v této škole sešli začátkem dubna. Představili jsme hlavní cíle projektu a společně si povídali o cestování do školy. Nepřekvapilo nás, že rodiče jako hlavní hrozbu při cestách svých dětí do školy vidí nebezpečí dopravní nehody. Zdravotní důsledky znečištěného ovzduší, které jsou méně markantní, ale které v Praze způsobí ročně až 500 předčasných úmrtí, jsou méně zřejmé. Rodičům jsme představili hlavní zásady zklidňování dopravy a hovořili s nimi o místech, která oni vnímají jako problematická. Nepříjemné místo se nachází na křižovatce ulic Mezivrší a Nad Vinohradem, objevilo se už dokonce jako podnět na našem portálu Chodci sobě a patří k akcím vybraným k realizaci v rámci magistrátního programu BESIP.
Jsme rádi, že ke školnímu projektu se připojí i nedaleká mateřská škola Mezivrší. Paní ředitelka MŠ vítá možnost zlepšit dopravní situaci před školkou a zmiňuje, že rodiče často nechávají auta nastartovaná, zatímco jdou děti vyprovodit do školky. Pro pohyb celé skupiny dětí z MŠ představují velký problém chybějící přechody i auta parkující na chodníku. Ulicí okolo MŠ také projíždí hodně aut do sanatoria umístěného na kopci nad školkou, na pozemku přímo sousedícím se zahradou školky se začíná stavět, což bude také spojeno s nárůstem dopravy.

Setkání s osmáky v ZŠ Školní, foto PM

Měli jsme možnost mluvit i s malou skupinou žáků školy. Jednalo se o osmáky, ostřílené školní mazáky, které už do školy nikdo nevozí a musí chodit po svých nebo využívat MHD. Ptali jsme se na to, jak vnímají jednotlivé druhy dopravy po městě a kde vidí jejich výhody a nevýhody. Děvčata i chlapci se s námi zamysleli nad tím, co může udržitelná mobilita přinést jim osobně, jejich rodinám i městu.

ZŠ Lyčkovo náměstí

Skupina rodičů, která se zúčastnila naší úvodní schůzky projektu BCŠ, nás příjemně překvapila. Všichni zúčastnění rodiče uvedli, že chodí s dětmi do školy pěšky a chtějí je v tomto způsobu dopravy podporovat. Z iniciativy rodičovského spolku vzešlo již několik konkrétních návrhů na úpravu veřejného prostoru v okolí školy, například uzavření komunikace přímo před školou pro průjezd aut. Rodiče zde nicméně stále vidí jisté nedostatky, obzvláště jim vadí absence značených přechodů, které městská část i policie odmítá vzhledem k tomu, že celá oblast je v režimu obytné zóny. Stále panují obavy z nárůstu dopravního zatížení v souvislosti se zprovozněním nové administrativní budovy Butterfly v bezprostřední blízkosti školy. V budově má vzniknout 3000 pracovních míst, hlavní příjezdovou komunikací se zřejmě stane Šaldova ulice, kterou velká část dětí cestou do školy přechází.

Na Beránku
V ZŠ Na Beránku se do projektu Bezpečné cesty do školy s nadšením vrhlo rodičovské sdružení, které přichystalo informační stánek pro všechny, kdo vyrazili na třídní schůzky. Rodiče dostali letáčky i informace k průběhu projektu, zastavovali se u nás a sdíleli s námi své zkušenosti z ranního dopravního chaosu před školou. Ty, kteří uváděli, že děti vozí do školy autem, protože se bojí o jejích bezpečí na ulicích, jsme upozorňovali, že nejlépe děti na samostatnou cestu do školy připraví tak, že s nimi budou chodit pěšky a opakovaně jim ukazovat, jak mají správně jednat v konkrétních situacích. Často se ozývaly stesky nad chybějící možností odložit koloběžku. Dříve děti mohly koloběžky nechávat v prostorné vstupní hale školy, dokonce je ani nezamykaly, a přesto se nikdy žádná neztratila. Tuto možnost však zakázali požární technici a od té doby děti na koloběžkách nejezdí.

Na všech školách momentálně probíhá první fáze projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že bude pro všechny zúčastněné (a nejen ty) přínosná!

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás