Ve všech vyspělých zemích můžeme pozorovat dva výrazné demografické trendy – stárnutí populace a urbanizaci. Odhady uvádějí, že do poloviny 21. století bude každému devátému Čechovi více než 80 let a že 75 % dnešních třicátníků se dožije 100 let. V ČR žije ve městech už dnes 75 % všech osob starších 60 let. Ve velkých městech, která jsou ze své podstaty místem ekonomického, kulturního i sociálního pohybu, jsou přitom senioři zdánlivě paradoxně vystaveni riziku sociální izolace a vyloučení ze společnosti. Tento problém se násobí obtížemi, s nimiž se senioři potýkají při pohybu ve veřejném prostoru. Mnozí jsou odkázáni jen na domácí prostředí, protože se v ulicích cítí ohroženi a nemohou se zde bezpečně pohybovat.

Senioři patří ke zdaleka nejčastějším obětem dopravních nehod.

Možnost účastnit se venkovních a společenských aktivit je důležitá pro udržení kvality života a upevňování pozitivního sebeobrazu i vědomí smysluplnosti své existence. V rámci péče o celkové zdraví a pohodu seniorů je třeba zajistit, aby se mohli bezpečně pohybovat v ulicích, aby si mohli dojít, kam potřebují, a zvládali udržovat svou soběstačnost. Potřeby seniorů vzhledem k veřejnému prostoru přitom nejsou v rozporu s potřebami ostatních chodců a z úprav ve prospěch bezpečného pohybu seniorů mohou profitovat všichni obyvatelé města.

Jsme proto rádi, že jsme na podzim 2017 mohli ve spolupráci s Prahou 7 realizovat pilotní mapování veřejného prostoru se seniory. Mapování proběhlo formou dotazníkového šetření a skupinových rozhovorů. Zúčastnilo se jej více než 100 respondentů, kterým tímto velice děkujeme.

Pro seniory jsou při pohybu ve veřejném prostoru důležité především tyto faktory

  • rovný a neklouzavý povrch chodníků
  • dostatek času a dobré rozhledové podmínky při přecházení ulic
  • dostatek laviček a WC
  • komfortní zastávky MHD
  • přehlednost a upravenost veřejného prostoru

Nejvíce problémů spatřovali zúčastnění senioři na místech, kde se nejčastěji pohybují, tedy v okolí Letenského a Strossmayerova náměstí, podél ulice Komunardů, na Ortenově náměstí, v Pražské tržnici, v Letenských sadech nebo ve Stromovce. Problematické jsou pro ně bariérové zastávky, především zastávky tramvaje Kamenická a Maniny, které by se však měly dočkat rekonstrukce snad již v roce 2018. Senioři vnímají jako ohrožující volně pobíhající psy a cyklistický provoz, obzvláště pokud cyklisté jezdí po chodníku.

Zprávy z prvníhodruhéhotřetího setkání.

Celkové výsledky projektu naleznete v