Závazná přihláška

"*" indicates required fields

Adresa*

Statutární zástupce

Školní koordinátor projektu

Osoba, která bude koordinovat jednotlivé projektové aktivity, především dotazníkové šetření, mapování nebezpečných míst, pěší dny v rámci kampaně Pěšky do školy a další doprovodné aktivity. Školním koordinátorem může být zaměstnanec školy nebo zástupce rodičů. Práce koordinátora je v rámci spolupráce na projektu honorována.

Informace o škole

počet učitelů, žáků a tříd, zaměření školy, zkušenosti s podobnými projekty atd.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO PROJEKTU

Pomůckou k plánování a přípravě školního projektu mohou být metodické příručky Bezpečné cesty do školy a Školní plán mobility,
viz. www.bezpecnecestydoskoly.cz
hlavní cíl(e) a náplň projektu
Povinnou součástí projektu je zapojení školy do akce Pěšky do školy (www.peskydoskoly.cz), tedy upořádání osvětové kampaně na podporu udržitelné dopravy. Popište, jak tuto akci pojmete.
Doporučujeme téma programu začlenit to dalších akcí školy – vzdělávací plán, slavnosti, projektové dny apod. Zamyslete se, jak by to mohlo ve vaší škole probíhat.
Stručně popište svou představu, jak chcete pracovat s dětmi, např. jak zorganizujete mapování či jak si představujete zapojení dětí a rodičů do formulování školního plánu mobility
Výstupem z programu Bezpečné cesty do školy není jen dopravní studie, která navrhuje změny dopravní infrastruktury, ale také ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Jedná se o akční plán školy, jak bude děti a rodiče v dalších letech podporovat v aktivní a udržitelné dopravě. Součástí školního plánu mobility mohou být vzdělávací aktivity, změny bezprostředního okolí školy, motivační akce pro děti, plán práce s rodiči apod. Popište koho zapojíte do přípravy akčního plánu, jaké jsou nástroje k informování školní komunity o vytyčených cílech, jak školní plán mobility začleníte do vzdělávacího plánu apod.
Doporučujeme předem oslovit a uvést konkrétní osoby z řad pedagogů, žáků a rodičů. Uveďte prosím, zda jste zapojení do programu konzultovali se zástupci městské části a s jakým výsledkem. S oslovením ostatních odborníků vám pomůže pořádající organizace Pěšky městem, z. s. Pracovní skupiny se mohou zúčastnit i zástupci dalších subjektů, kterých se dopravní situace bezprostředně týká – sousední ZŠ, MŠ, ZUŠ, mateřské centrum, soukromá firma apod.

Drop files here or
Accepted file types: pdf, jpg, png, Max. file size: 32 MB, Max. files: 3.


  Do projektu se mohou přihlásit všechny mateřské, základní a střední školy na území hl. města Prahy.

  Žadateli nemohou být jednotlivci, obce ani sdružení obcí, nadace a nadační fondy, organizační složky státu, politické strany atd.

  I vy můžete přispět

  Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
  A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

  Podpořte nás