Postavit se na vlastní nohy! Pražské matky vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy

Ilustrační foto: Helena Pěchoučková

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 8. 1. 2017

Pražské matky s podporou hlavního města Prahy vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) určeného všem pražským základním i středním školám. Cílem programu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při jejich každodenních cestách (nejen) do školy a motivovat je k tomu, aby se dopravovaly aktivně a ekologicky – ideálně pěšky nebo na kole.

Dovážení do školy děti vážně ohrožuje
Každé dítě potřebuje pro zdravý rozvoj dostatečný pohyb a svému věku přiměřenou samostatnost. Pokud se mu jí nedostává, trpí jeho fyzické a pochopitelně i psychické zdraví. V české populaci roste procento obézních dětí a u školáků se zvyšuje i počet onemocnění s obezitou spojených, např. cukrovky. Přibývá dětí neschopných soustředění, u mnohých vzrůstá agresivita, protože mají málo příležitostí k vybití energie, často nejsou schopny navázat hlubší vztahy ke spolužákům, neznají své okolí, nenaučí se včas pravidlům bezpečného a ohleduplného pohybu v dopravním provozu atd. 

Ráno bývá před školami rušno, foto K. Syrový

Přemrštěná motorizace
Jedním z významných faktorů, které dnes každodenní dávku pohybu, samostatného jednání i poznávání okolí dětem snižují až znemožňují, je přemrštěná motorizace (v současné době připadá jedno motorové vozidlo na méně než dva obyvatele Prahy všech věkových kategorií včetně skupin s nejrůznějším omezením). Rodiče se obávají posílat své potomky do školy samostatně právě kvůli vysokým intenzitám automobilové dopravy, která ohrožuje především dětské chodce, a proto dovážejí své děti autem, čímž rizika nepřehledných dopravních situací paradoxně ještě zvyšují.

Trend dovážení dětí automobilem do školy neustále sílí a situace (nejen) v okolí škol se často stává neudržitelnou jak z hlediska bezpečnosti, tak také pro neúnosné zatížení ovzduší exhalacemi z aut a kvůli nárokům na parkovací místa. S podobnými problémy se potýkají i jiné evropské země, ve Velké Británii např. odhadují, že celá ¼ ranní dopravní špičky připadá na jízdy s dětmi do školy. Britské úřady proto cíleně podporují školy, které se rozhodly usilovat o to, aby jejich svěřenci přesedli z rodičovských aut na kola nebo chodily pěšky,“ říká koordinátorka programu BCŠ Blanka Klimešová a dodává: „I my se snažíme v rámci BCŠ rozetnout začarovaný kruh, v němž se pohybujeme (čím větší nebezpečí, tím více aut a tím větší nebezpečí atd.), a postavit děti i sebe na vlastní nohy.“

Mapování nebezpečných míst, dotazníkové šetření, průzkum dopravy
O tom, že chodci stále představují nejohroženější skupinu účastníků provozu, bohužel není pochyb. V Praze je podíl usmrcených chodců na celkovém počtu usmrcených v důsledku dopravních nehod nepřijatelně vysoký: v roce 2016 to bylo 12 chodců z celkových 19 zabitých při dopravních nehodách, což je více než 60 %.  V roce 2016 nebyl naštěstí zabit žádný dětský chodec (pražské statistiky z roku 2017 nemáme ještě k dispozici), může to však  být důsledek skutečnosti, že děti se samostatně po městě pěšky téměř nepohybují.

Při rozhodování, zda zvolit cestu do školy autem, nebo pěšky či na kole, však zdaleka nezáleží na zveřejňovaných statistikách nehodovosti, ale především na tom, jak subjektivně vnímají přitažlivost těchto cest uživatelé komunikací, v  případě cest do školy tedy žáci či rodiče. Velmi důležitou součástí BCŠ je proto mapování nebezpečných míst na cestě do školy právě samotnými žáky, ale i jejich rodiči, protože pak mohou zapojení odborníci lépe pochopit, čeho se chodci či cyklisté obávají, co jim na cestách schází nebo naopak překáží. V rámci BCŠ probíhá také dotazníkové šetření o způsobu dopravy dětí a jejich dopravních preferencích. Dotazováni jsou opět jak samotní žáci, tak i jejich rodiče. Školáci pod vedením projektanta také v okolí škol provádějí dopravní průzkum. Získávají tak podklady pro projektování, seznamují se v praxi blíže s pravidly dopravní bezpečnosti a dozvídají se o souvislostech dopravy s městským stylem života.

Atraktivní pěší cesty – nutná podmínka pro rozvoj chůze
K tomu, aby se děti mohly pohybovat v okolí svých škol po své ose, je třeba jim zajistit bezpečné, příjemné, bezbariérové cesty, které nebudou od chůze odrazovat, ale naopak k ní lákat.

Ukázka realizace návrhu z dopravní studie pro ZŠ sv. Voršily – stavební úprava křižovatky Ostrovní x Voršilská, foto PM

Dopravní studie – realizace navržených opatření
Na základě všech získaných zjištění navrhuje zkušený projektant vybraný Pražskými matkami řešení nebezpečných nebo bariérových úseků, která zpracuje v dopravní studii. O těchto návrzích opět diskutují zástupci školní komunity včetně dětí, zástupci policie, příslušných městských částí i Magistrátu hl. m. Prahy za koordinace a asistence Pražských matek. Výsledkem tohoto procesu je všemi účastníky programu projednaná dopravní studie, která je odevzdána k realizaci hlavnímu městu. Z projektů BCŠ na téměř padesáti školách byly již zrealizovány desítky stavebních i nestavebních úprav usnadňujících v okolí škol pohyb všem chodcům – jejich ukázky naleznete na http://www.prazskematky.cz/fotogalerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni/.

Pěší den jako svátek pro celou školní komunitu, foto H. Pěchoučková

Mnohé děti i mnozí rodiče cestu do školy pěšky nebo na kole dosud nezakusili. Pražské matky proto motivují školy k tomu, aby v rámci svých školních projektů BCŠ vyhlášovaly alespoň jeden den či týden, kdy půjdou pokud možno všichni po svých, a spojily tuto událost s nějakou atraktivní akcí. Tyto akce bývají úspěšné a těší se popularitě, děti si vyzkoušejí, že chodit je mnohem zábavnější než se nechat vozit jako balíky. Rodičům zase mohou ranní procházky do školy poskytnout příležitost být s dětmi sami a moci si spolu popovídat. Někde rodiče připraví před školou pro děti snídani, jinde si školáci měří ušlé metry či kilometry a soutěží, která třída ujde nejvíc atp.

Školní plány udržitelné mobility
Pokud však má dojít ke skutečné a dlouhodobé změně ve způsobu cestování žáků i rodičů do školy, je třeba, aby se školní komunita zabývala tímto problémem dlouhodobě a plánovala dlouhodobější strategii – tzv. školní plán mobility, jehož záměrem je zvýšit podíl dětí dopravujících se do školy po své ose díky realizaci opatření navržených v rámci BCŠ a prostřednictvím další osvěty a podpůrných aktivit, které motivovují děti i rodiče k tomu, aby více chodili.

Všechny podrobnosti o vyhlášení BCŠ 2018 naleznete na http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/.

Kontakty:
Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz
Marie Čiverná, marie.civerna@prazskematky.cz

Příloha:
Statistiky nehodovosti na území hl. města Prahy, leden – říjen 2016

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás