Pomůžete nám?, ptaly se děti ze ZŠ Ružinovská

Ekotým ze ZŠ Ružinovská, foto archiv PM

ZŠ Ružinovská je škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Její žáci mají často kombinovaná postižení, vždy se jedná mimo jiné o postižení mentální. Do školy chodí přes 150 dětí, téměř všichni se dopravují z větších vzdáleností.

Škola se velmi aktivně věnuje environmentálním tématům, již po několikáté obhájila titul ekoškola, za inspirativní a precizně zpracované ekoprojekty získala i mnohá ocenění. (V roce 2014 získala v mezinárodní soutěži VODA SPOJUJE zvláštní cenu poroty, v roce 2015 byl ekoprojekt BYDLENÍČKO PRO VÍČKA vybrán mezi 10 nejlepších v republice a oceněn.) S velkou vervou se členové žákovského ekotýmu vrhli také na téma dopravy v projektu s názvem MOTORY, VOLANTY, KOLA A NAŠE ŠKOLA.  Dopravní téma je pro tuto malou školu totiž velmi důležité. Děti, které se sem sjíždí z celé Prahy, totiž nemají od nejbližší zastávky autobusu ke škole cestu. Nejen bezpečnou cestu, ale vlastně vůbec žádnou cestu.

Tady se bojíme…, foto archiv PM

Některé děti se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do školy dopravovat jinak než autem. Přesto ale většina dětí, cca 70 ráno a 80 odpoledne, využívá MHD. Nejbližší zastávka je Klárův ústav, zhruba polovina dětí ale radši využívá zastávku Zálesí, ze které je to do školy dvakrát tak daleko. Některé z nich dokonce musí přestoupit na jiný autobus, aby se do Zálesí dostaly. Proč? Protože když vystoupíte u Klárova ústavu, jdete nejprve po chodníku podél Vídeňské ulice, kde sice sviští jedno auto za druhým (ráno tedy spíše stojí a čoudí v zácpě), ale to je ještě ta příjemnější část cesty. Záhy totiž dojdete na křižovatku s Ružinovskou ulicí, a tam už to nějak dál nejde. Na druhé straně křižovatky je sice lákavý chodník, ale přechod chybí a aut tu jezdí docela dost. Jako lepší volba se zdá blátivá vyšlapaná cesta podél plotu Klárova ústavu. Tady zas navzdory zákazu stání parkují auta, a tak se děti mezi nimi musí proplétat. Nebo je lepší jít rovnou po silnici? Cestu pro vás děti natočily, zde.

Cesta nechybí jen dětem.., foto archiv PM

Ani dál to není o mnoho lepší. Ten kdo se vydal po chodníku, musí překonat ještě rozlehlou křižovatku ulic Ružinovská a Pod Krčským lesem. Ten, kdo šel podél plotu, musí přejít u školy, a tady přechod také není. Situaci ještě opepřuje to, že v ulici Pod Krčským lesem je gymnázium Nový PORG, kam denně dojíždí autem většina ze zdejších 350 studentů. Děti ze ZŠ Ružinovská napočítaly v křižovatce Ružinovská x Pod Krčským lesem za hodinu mezi 7:30 a 8:30 400 aut, naměřily zde průměrnou hodnotu hluku přes 70 dB (přičemž hodnota povolená pro venkovní prostředí podle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb § 30-34 je 55 dB).

Škola se zapojila do programu BCŠ, i přes různá omezení zrealizovala dotazníkový průzkum mezi dětmi i rodiči, zmapovala, kudy děti chodí do školy a kde se cítí nebezpečně. V květnu 2019 zde proběhlo první setkání pracovní skupiny. Děti si připravily perfektní prezentaci včetně krátkých videí z problematických míst. Na závěr se ptaly zúčastněných odborníků: „Pomůžete nám, abychom mohli do školy chodit bezpečně?“ Po prvním jednání to vypadá, že všichni zúčastnění, tedy pan místostarosta Kovářík, pan Vodák z odboru dopravy i ostatní odborníci z TSK, IPR i MHMP chtějí situaci vyřešit. Jsme zvědaví, jak to dopadne.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás