Pěšky do školy: zaručený způsob, jak si užít své každodenní cestování do školy i zpět!

Pěší den na ZŠ Filosofská (objekt Jitřní), 15. 9. 2017, foto Helena Pěchoučková

Tisková zpráva Pražských matek o pěších dnech na školách ze dne 19. 9. 2017

 V září probíhají v rámci Evropského týdne mobility na třech pražských základních školách (ZŠ Burešova, Praha 8, ZŠ U Santošky, Praha 5 a ZŠ Filosofská, Praha 4) pěší dny, které zde iniciovala organizace Pražské matky s cílem ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné.

Tyto tři pražské školy se letos účastní programu Bezpečné cesty do školy, který opakovaně ukazuje, že nejnebezpečnější situace i velkou část dopravního zatížení v okolí škol připravují svým dětem sami rodiče. „Každý z nás rodičů určitě touží, aby naše děti žily v bezpečném a zdravém prostředí, ale často si neuvědomujeme, že jim v tom sami nepomáháme, někdy spíše naopak,“ shrnuje koordinátorka programu Blanka Klimešová. V rámci projektu Pěšky do školy, podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR, se Pražské matky snaží dětem i rodičům ukázat, že pěší cesta do školy může být prospěšná pro ně i pro celé město.

Pěší den na ZŠ Filosofská, 15. 9. 2017, foto PM

Životní prostředí hlavního města, především jeho ovzduší, je enormně zatíženo automobilovou, zvláště individuální dopravou. Praha dokonce čelí sankčnímu řízení ze strany Evropské unie za překračování limitů znečištění ovzduší. Prašný aerosol, který těžce poškozuje zdraví, zejména dětí, je přitom z 90 % emitován právě auty. Vedle toho Pražané trpí nadměrným hlukem a velice intenzivním automobilovým provozem. Praha neustále zvyšuje svou uhlíkovou stopu, která ovlivňuje frekvenci extrémních klimatických jevů, jako jsou povodně či období sucha, vedra či mrazy, přívalové deště, uragány atp. (Doprava 27 evropských zemí se na celosvětové uhlíkové stopě podílí jednou pětinou, u měst je však podíl mnohem vyšší.)

Tváříme se, že to vše se nás netýká, a zapomínáme přitom, že velká souhrnná čísla se skládají z našich malých individuálních příspěvků,“ vysvětluje Klimešová a dodává: „Koncentrace škodlivin v ovzduší přímo před školami, obzvláště v uzavřených autech, se mnohde blíží ovzduší v plynové komoře. Každodenní dovážení dětí autem do školy působí nadto v okolí škol nebezpečné dopravní situace a má za následek i spoustu dalších negativních jevů – dětskou obezitu a s ní spojené choroby přetrvávající až do dospělosti, děti se nenaučí navazovat kontakty mimo školu, poznávat své okolí, být samostatné a odpovědné.“ 

Pěší den na ZŠ Filosofská, 15. 9. 2017, foto PM

Pěší den v ZŠ Filosofská si všichni užili

ZŠ Filosofská funguje ve dvou budovách – v ulici Filosofská a Jitřní, přičemž oba tyto objekty se potýkají s nadměrným ranním provozem souvisejícím s dovážením dětí. Během monitoringu dopravy, který zde probíhal v červnu, se ukázalo, že například před budovou v Jitřní ulici mezi 7 a 8 hodinou ranní projede 245 aut, z toho 184, tedy tři čtvrtiny, zde zastaví a vystupují z nich děti cestující do školy. Ve Filosofské se zase děti proplétají mezi auty, která nepovoleně vjíždí do zákazu vjezdu nebo nevhodně parkují u vstupu do školy.

V pátek 15. 9. 2017 v obou objektech proběhl s velkým úspěchem první ze tří pěších dnů, který se však od obvyklé situace diametrálně lišil.

Čilý ruch zavládl před školami už v 7:30. Stoly se doslova prohýbaly jídlem, které napekli rodiče dětí. Školáci přicházeli v houfech i po jednom pěšky nebo přijížděli na koloběžkách, kolech či skateboardech. Jednu cykloskupinku dětí doprovodil pan učitel a na kolech přijelo i několik dalších učitelů. Všem k tomu vyhrávala hudba, na Filosofské dokonce živá v podání zdatného kytaristy z deváté třídy, zkrátka vládla skvělá atmosféra. Starší studenti se podíleli na přípravě celé akce, rozdávali příchozím reflexní pásky, balónky a placky, které dodaly Pražské matky. „Děti vytvořily spoustu vtipných plakátů, rodiče se před školou spontánně bavili o dopravní situaci, takže pěší den svůj hlavní účel, kterým bylo upozornit na téma udržitelné mobility a povzbudit děti i rodiče k zamyšlení nad svým dopravním chováním, splnil,“ hodnotí dopad akce Klimešová a její kolegyně Marie Čiverná doplňuje: „Za celou dobu před budovou v Jitřní nezastavilo jediné auto, které by vysadilo dítě! Jeden ze studentů dokonce přijel na kole coby lázeňsky švihák s růžovým motýlkem a elegantní čepicí. Paní učitelky Bártková a Miškovská, hlavní organizátorky Pěšího dne, mají můj obdiv, oceňujeme všechny malé školáky, kteří se zúčastnili, studenty spoluorganizátory, pedagogy a samozřejmě rodiče, kteří ukázali, že to jde, a přitom nebyli otrávení! Prohlédněte si fotky na webu Pražských matek a hned dostanete chuť jít pěšky do školy.“

Zveme Vás srdečně na další pěší dny, a to 21. 9. 2017 na ZŠ Burešova v Praze 8 a 22. 9. 2017 na ZŠ U Santošky v Praze 5!

Pěší dny pořádají školy zapojené do letošního ročníku programu Bezpečné cesty do školy, který je realizován za podpory MHMP. Organizaci pěších dnů podpořilo v rámci projektu Pěšky do školy také Ministerstvo životního prostředí.

Fotografie ke stažení na http://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/.

Kontakty:

Blanka Klimešová, 777 813 934, blanka.klimesova@prazskematky.cz
Marie Čiverná, 775 065 435, mailto:marie.civerna@prazskematky.cz

 

Projekt Pěšky do školy, v jehož rámci proběhly pěší dny na školách, byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás