Není provoz = zlepšení. Výsledky mapování a dopravního monitoringu na ZŠ Lyčkovo náměstí

Prostor před školou patří dětem, foto PM

Omezení automobilového provozu nebo úbytek parkovacích míst na první pohled nevypadají jako populární řešení. V Karlíně se toho ale nebáli a ulice přímo před ZŠ Lyčkovo náměstí, školou, která je v tomto roce zapojená do programu Bezpečné cesty do školy, je už nějaký čas vyhrazená pouze dětem. Příjemně nás překvapilo, že většina rodičů, kteří se zúčastnili našeho dotazníkového šetření, je s touto úpravou spokojená – ze 188 rodičů, kteří dotazník vyplnili, uvedlo spokojenost s prostranstvím přímo před školou 72 %. Rodiče oceňují zvýšení bezpečnosti i přínos pro pobývání dětí, byť v tomto směru vidí i možnosti zlepšení, uvítali by třeba lavičky nebo herní prvky.  „Byla to výrazná změna, ale zvykl jsem si, asi je to tak správně,“ uvedl například jeden z nich. Jiní uzavírku jednoznačně vítají a oceňují.

Dotazníkového šetření se celkově zúčastnilo 569 dětí (90 %) a 188 rodičů (30 %). Školní mapu děti zpracovávaly s pomocí interaktivní tabule. Ráno jezdí do školy autem 14 % dětí, odpoledne auta odvážejí jen 8 % dětí. Většinou se tedy děti dopravují do školy pěšky nebo v kombinaci s MHD, jen 1 % dětí jezdí do školy na kole. Tento způsob by přitom preferovala celá čtvrtina dětí, postrádají ale bezpečný příjezd, rodiče jim to nechtějí dovolit a kola nelze ve škole bezpečně uložit. 20 % dětí by chtělo jezdit na koloběžce a stejný počet, většinou starších dětí, by se nejradši vozil autem. Pan ředitel by v dohledné době rád zajistil bezpečné ukládání kol a koloběžek.

Ze školní mapy vyplynulo 5 hlavních tras, kudy děti chodí: od tramvajové zastávky Urxova, Křižíkovou ulicí, Pernerovou ulicí, od Invalidovny nebo od auta v bezprostřední blízkosti školy. Na těchto cestách děti identifikovaly 3 hlavní nebezpečná místa, pokaždé se jedná o chybějící přechody:

Chybějící přechod v Urxově ulici, foto PM
  1. Křižovatka Urxova x Křižíkova (92 dětí) – Urxovou ulicí přicházejí děti zejména od zastávky tramvaje. V místě, kde se napojuje do Křižíkovy, a tedy i na Lyčkovo náměstí, chybí přechod, na ten musí chodci z přímého směru ke škole odbočit o kus dál směrem ke Karlínskému náměstí, což udělá jen málokdo. Podle dopravního monitoringu, který jsme zde s dětmi zrealizovali koncem června, přešlo na této křižovatce mimo přechod v ranní špičce 212 dětí, zatímco přechod jich využilo jen 6. Městská část chce navíc na nároží této křižovatky umístit podzemní kontejnery na tříděný odpad, což by komplikovalo její úpravy pro bezpečnější pohyb pěších.
  2. Křižovatka Pernerova x Sovova x Březinova (52 dětí) – Děti, které chodí směrem od Karlínského náměstí, často chodí Pernerovou ulicí. Většinou jdou po jižním chodníku blíže k Vítkovu, kde je méně přecházení. Problém vidí na kruhovém objezdu mezi Březinovou a Sovovou ulicí, kde jim opět chybí bezpečný přechod.Toto místo, spolu s křižovatkou Pernerova x Šaldova, je také nejvíce ohroženo zvýšením dopravní zátěže po zprovoznění kancelářského komplexu Butterfly.
  3. Hybešova ulice (23 dětí) – Nejen dětem, které přicházejí směrem od Invalidovny, ale i všem, kteří jdou do tělocvičny a do jídelny, chybí přechod přes Hybešovu ulici. Na jedné straně je dokonce bezbariérový nájezd na chodník, ale přechod zde vyznačený není.

U rodičů převládá názor, že by v okolí měly být bezpečnější přechody, větší dohled policie a že chybí možnost uložit kolo nebo koloběžku. V rodičovských dotaznících se jako nebezpečná objevuje také Šaldova ulice, problematické vyjíždění do Pernerovy (návrh umístit zrcadlo) i do Sokolovské ul. Velké obavy také panují ohledně zprovoznění nové kancelářské budovy AFI Butterfly v Pernerově ulici, které velmi pravděpodobně způsobí zvýšení provozu na ulicích.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás