Nebojte se prozkoumat a připomínkovat Metropolitní plán Prahy

Praha předložila k veřejnému projednání upravenou podobu Metropolitního plánu, tedy zásadního dokumentu, který bude po několik dalších desetiletí ovlivňovat rozvoj metropole. Praha nový územní plán potřebuje! Ten platný je z roku 1999 a vychází ze zastaralé představy, že město je potřeba rozdělit na funkční zóny pro práci, bydlení a rekreaci, které jsou propojeny zónami pro dopravu. V této podobě plán neodpovídá moderním potřebám a aktuálnímu vývoji, což dokazuje i to, že mezi roky 2000 a 2012 bylo zapotřebí projednávat 2 060 změn územního plánu. 

V koncepční části Metropolitní plán definuje pět hlavních principů: ochranu prostředí a jedinečného charakteru pražských lokalit, včetně typických panoramat, veřejný prostor a veřejná prostranství jako základní prvek kvalitního a zdravého sousedství, péči o dostatečnou kapacitu pro bydlení, definici jasného rozhraní mezi volnou a městskou krajinou, které má zmírnit dopady klimatické změny a snahu o zajištění kvalitní a dostupné veřejné vybavenosti. Výrazným prvkem plánu je vytyčení krajinné hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím, vymezení stabilizovaných, rozvojových a transformačních lokalit a také často kritizované stanovení výškové regulace. 

Metropolitní plán člení Prahu na unikátní lokality, přičemž každá má svoji definici co do rozvojového potenciálu, charakteru území, regulačních principů apod. Lokalita je pak blíže popsána na krycím listu. Metropolitní plán je možné prostudovat v on-line aplikaci. Jeho představení se také věnuje výstava v Centru plánování a městské infrastruktury (CAMP) To je plán!. Na výstavě je možné se doptat na případné nejasnosti, návštěvníci zde mohou rovnou také podat připomínku.  

Vřele doporučujeme komentovanou prohlídku výstavy, další budou 18. 5. a 10. 6. do 16.30. V rámci doprovodného programu výstavy budou také probíhat diskuse ke každému stěžejnímu principu. Kromě toho bude Metropolitní plán cestovat za občany díky mobilnímu kontejneru. Kdy bude blízko u vás zjistíte zde.     

Zkontrolujte si své území a připomínkujte do 30. června

Metropolitní plán slibuje, že: „Z Prahy se do budoucna stane metropole krátkých vzdáleností s dobrou dostupností škol, školek, zdravotnických služeb, obchodů, ale také dostatkem rekreačních a sportovních míst.“ Zda tento i jiné koncepční záměry plán chrání v detailu lokalit, však nejlépe posoudíte vy, kteří zde bydlíte, pracujete nebo procházíte. Vyzíváme Vás proto, abyste prozkoumali „své lokality“ a prostřednictvím připomínek, případně námitek (pokud jsou vlastníci pozemku) se k plánu vyjádřili.  

Podívejte se, zda v plánu nechybí pěší cesty a propojení, o kterých víte, že tam jsou, nebo tam naopak nejsou a vy byste je tam chtěli mít.

Odborníci Metropolitnímu plánu kromě systému výškové regulace pomocí čtvercové sítě vytýkají absenci závazných regulačních plánů, a tedy rozvolnění podmínek pro developery. Kritické zhodnocení Metropolitního plánu nabízí například sdružení Arnika, které chystá dva diskusní večery na toto téma v Městské knihovně, a to 25. 5. a 22. 6. od 19 hodin. 

Vlastní veřejná projednání Metropolitního plánu proběhnou ve dnech 30. 5. s 23. 6. 2022 od 9 hodin v CAMPu i online. Připomínky a námitky lze podávat do 30. června včetně, a to buď písemně (na podatelně Magistrátu nebo na výstavě v CAMPu) nebo on-line přes portál Pražana, kam je možné se přihlásit skrze bankovní identitu, datovou schránku nebo jinou elektronickou identitu. 

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás